marți, 21 mai 2019

LA MULȚI ANI, ELENA CODREANU!


CODREANU, Elena, Irina **/***  S-a născut la 21 mai 1954 în Budureasa, jud. Bihor. A urmat şcoala gimnazială în localitatea natală, continuându-şi studiile la Liceul teoretic nr. 2 Beiuş (actualul Colegiu Tehnic Ioan Ciordaș), absolvindu-l în anul 1973.  După liceu a urmat Scoala Postliceală de secretariat şi stenodactilografie de doi ani – Craiova, absolvind-o în anul 1976 iar în anul 1981 a absolvit Facultatea de Filologie- română-franceză la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. A obţinut gradul didactic ”Definitiv” în anul 1984. Între 1978 – 1987 a fost profesor de Limba Franceză la Şcoala Generală Coşdeni, din 1987 a fost bibliotecară la Colegiul Naţional Samuil Vulcan Beiuş. În 1988 a absolvit un curs de biblioteconomie. În 2014 s-a pensionat.  (S.O.)

Articole publicate în revista Colegiului Naţional Samuil Vulcan Beiuş:       
Târgul de la Beiuş - prof. Eleonora Ursu şi Elena Codreanu ;
Joiea-n Târgu’ Binşului – Elena Codreanu;
Ce dor mi-era de ţara asta! – Excursia cu caracter interdisciplinar – mijloc de educaţie nonformală – Elena Codreanu;
Mistere controversate - mai mult sau mai puţin… -  Plai românesc, număr de primăvară – 21.03.2009, p.28-34 şi p.55; (punctele 1,2,3,4).
Paralela: Legenda cetăţilor de la Hinchiriş şi Hută povestită de Ana Şandra şi Legenda Cetăţii din Hunedoara, după I. Radu – comentariu Elena Codreanu, Plai românesc, număr de vară,  – 22.062009, p. 38-39;
Folclor de şezătoare – informator Ana Şandra, culegător Elena Codreanu, Plai românesc, număr de toamnă – 23.09.2009, p. 26; ISSN 1841 – 4095;
Excursie la Karcag – Ungaria – 15/17 mai 2009. Schimb de experienţă interculturală cu elevi şi profesori ai Gimnaziului Gabor Aron - Plai românesc, număr de toamnă – 23.09.2009, p. 38-40, ISSN 1841-4095.
Niţa – Autoportret în ramă,  în Plai românesc, nr. 24 mart. 2010;
Strigături de joc; Tatăl nostru - Plai românesc, număr de vară – 25.06.2010,              p. 14,15,16  ISSN 1841-4095.
La noi…, marmoţica sau ursul?- Plai românesc, număr de vară – 28.06.2011, p. 25, ISSN 1841-4095.
Prof. dr.Constantin Pavel, Şcoalele din Beiuş 1828-1929; Ţara Beiuşului – crâmpeie de viaţă- articol semnat  prof. Elena Ojică - Plai românesc, număr de toamnă – 29.10.2011, p. 12-14, ISSN 1841-4095.
Participarea la simpozioane-conferinte cu articole  in volumele adiacente (si lucrări Power Point):
 Gustă ştiinţa – Colegiul Naţional Samuil Vulcan Beiuş:     
2010 – Biblioteca Colegiului Naţional Samuil Vulcan Beiuş.
2011 – Istorie şi civilizaţie locală în activităţile nonformale de la Colegiul Naţional Samuil Vulcan Beiuş; p. 54-57, ISBN 978-973-0-11709-7.
2012 – Oameni, locuri, manastiri... şi Beiuş – Karcag, un parteneriat de succes; 2013 – Unitate in diversitate la  Biblioteca Colegiului Naţional Samuil Vulcan Beiuş şi în viaţă.
Creativitate şi inovaţie în educaţie – Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş Beiuş:
2009 -  Aspecte monografice ale Beiuşului. Educaţia civică, moral-patriotică a elevilor prin activităţi nonformale; p. 119-222; ISBN 078-973-8946-35-4.
2010 – Educaţia nonformală – mijloc de cultivare a sentimentului de apartenenţă la neam, limbă, obiceiuri; p. 43-45; ISBN 978-973-8946-51-4.
             Simpozionul Naţional Roman Ciorogariu - Spirit european- Oradea:
2009 – Mijloace de educaţie nonformală: Excursia cu caracter interdisciplinar – mijloc de educaţie nonformală – Ce dor mi-era de ţara asta!
2009 - Schimb de experienţă interculturală – Excursia la Karcag - Ungaria, Gimnaziul Gabor Aron.
            Conferinţa Naţională a bibliotecarilor – Bucureşti:
2010,  2013 - Biblioteca Colegiului Naţional Samuil Vulcan Beiuş.
            Simpozionul Naţional Gheorghe Şincai – Biblioteca Judeţeană Oradea:
2012 – Modalităţi complexe de realizare a activităţilor extracurriculare la Colegiul Naţional Samuil Vulcan Beius: p.66-68, ISBN 978-606-8382-49-4.premiul I.
2013 – Scurt istoric al Bibliotecii Gimnaziului greco-catolic de baieţi din Beiuş. Constituirea şi dezvoltarea bibliotecii din volumul Biblioteca Gimnaziului greco-catolic de baieti din Beiuş (1828 – 1928), de Constantin Mălinaş şi Iudita Căluşer, Editura Logos 94, Oradea, 2006.
2013 -   Concursul Naţional Media Junior Simeria: Comunicarea scrisă şi în imagini – premiul I.
            Sesiunea de comunicări Lectura şi valenţele ei formative – Casa Corpului Didactic Oradea - Educaţia morală prin lectură, acţiune, creaţie.
2012 - Conferinţa Naţională de la Buziaş – Biblioteca şcolară, spaţiu ideal de comunicare şi informare: Biblioteca vulcanistă -  spaţiu de informare şi documentare pentru realizarea proiectelor educative şi a activităţilor extra-curriculare (activităţi mediatizate prin articole, studii, Pps.)
2012 – Proiectul Comenius – lucrări publicate în revista proiectului:
 - The Beiuş Fair în traducerea prof. Diana Todor.
 - How much I missed this country! În traducerea elevei Tamaş Geanina, cl. a XII-a B. 
Scrieri:
Ţara Beiuşului – crâmpeie de viaţă, Elena Irina Codreanu, Ana Şandra, Beiuş, 2011 – lucrare realizată în regie proprie, înregistrată la Biblioteca Naţională a României, ISBN 978-973-0-11016-6.
Carnet de voyage: Ce dor mi-era de ţara asta!  şi varianta franceză   Que j’avais le mal de mon pays!  (38 pag.) – în cadrul concursului iniţiat de Institutul Francez Cluj-Napoca, 2012.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu