duminică, 14 iulie 2019

PETRU CIUHANDU (1918 - 2015)


CIUHANDU, Petru**. Preot, cercetător istoric, publicist. S-a născut la 14 iulie 1918, în Roşia, jud. Bihor. A încetat din viață în anul 2015. Şcoala primară a urmat-o  în satul natal, studiile sceundare, ca toţi ceilalţi din familia Ciuhandu, la Liceul "Samuil Vulcan" din Beiuş iar studiile superioare la Academia Teologică din Oradea. Examenul de licenţă în teologie l-a dat la Cernăuţi şi Iaşi. A fost hirotonit preot la 11 octombrie 1942 şi numit în parohia Roşia unde, cu o întrerupere de 7 ani, a păstorit până în anul 1999 când s-a pensionat. Între anii 1944 – 1949 oficiază la biserica din Susag-Beliu (azi jud. Arad) şi 1949-1951 la Dicăneşti-Ceica. Pentru meritele sale în activitatea bisericească a fost ridicat la rangul de iconom-stavrofor. Pe întreaga durată a activităţii sale şi după pensionare a fost şi este preocupat de cercetarea documentelor referitoare la istoria Transilvaniei, cercetări ale căror rezultate sunt comunicate prin publicistica bogată ce o desfăşoară şi prin cele câteva cărţi pe care le semnează. Scrie la Crişana, Gazeta de Vest, Familia din Oradea, Lumina din Arad, Buna Vestire din Beiuş etc. În Buna Vestire, începând încă din anul 1993 are o rubrică care apare aproape număr de număr. Având în vedere lunga perioadă de aproape 128 de ani cât familia de preoţi Ciuhandu a slujit comunitatea din Roşia, faptul că mai toţi membrii familiei s-au aplecat asupra strângerii documentelor referitoare la parohia Roşia, cercetării lor şi scrisului, având la îndemână bogăţia de documente lăsate bunicul şi tatăl său, părintele Petru Ciuhandu le-a cercetat cu multă minuţiozitate şi pricepere adunându-le într-un mănunchi intitulat Cronica parohiei ortodoxe române Roşia, lucrare apărută cu prilejul sărbătoririi centenarului bisericii din localitate.  (I. I.)

Dintre scrierile părintelui Ciuhandu amintim: - Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Greco-Catolică în faţa neamului (1994) şi  - Înţelegi ce citeşti? Biserica, sectele şi metafizicienii în faţa Sfintei Scripturi ( 1998) ambele apărute la Beiuş la Buna Vestire şi -Pentru împăcarea româno – maghiară  -  Trecutul trebuie mărturisit apărută  în 2002 la Timişoara  - Soborul Sf. Voevozi ai oştilor cereşti.  În:  Legea Românască (Oradea). An. 27, Nr. 21 – 22, 15 nov. 1947, p. 152.
Referiri: -Mărgineanu, Ion. Oameni din Munţii Apuseni. Început de dicţionar fără sfârşit. Aria de cuprindere: judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Sălaj.  Alba Iulia, Editura Altip, 2003, p. 257, - Vasilescu, Stelian. Oameni din Bihor 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu