miercuri, 16 octombrie 2019

CORNEL ARDELEAN 1864 - 1937


ARDELEAN, Cornel** Avocat, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.
S-a născut la 15 octombrie 1864, Târnova, județul Arad. A încetat din viață la 8 octombrie 1937 în  Chișineu-Criș, județul Arad. S-a născut într-o familie modestă.
Urmează școala confesională din localitatea natală și apoi Liceul românesc din Beiuș, pe care îl absolvă în anul 1883. Datorită situației materiale durata studiilor universitare se întinde pe o perioadă mai mare, fiind angajatul unor birouri avocațiale pentru a-și câștiga existența. Este absolvent al Facultății de Drept a Universității „Ferencz József” din Budapesta (1893). În perioada 1893-1897 își efectuează stagiatura în cancelariile avocațiale ale lui Mihai Veliciu din Chișineu-Criș și Ștefan Cicio-Pop din Arad. În anul 1896 obține și diploma de „Doctorem Juris Universi” a Universității budapestane. După ce dobândește dreptul de liberă practică (1897), prin obținerea diplomei de avocat la aceeași universitate, în ianuarie 1898 își deschide propriul birou de avocatură la Chișineu-Criș. Apropierea sa de lumea avocaților arădeni încă din anii studenției, dar mai ales în timpul stagiaturii, l-au pregătit pentru a deveni un bun activist pe tărâmul luptei naționale. Astfel, Cornel Ardelean se implică în fondarea societății „Caritatea” (1894) pentru ajutorarea tinerilor învățăcei români din Arad. Este unul dintre animatorii activităților de la casina română și a Asociației Naționale Arădane pentru cultura poporului român. A fost organizator al Clubului Național Român din Chișineu Criș. Mai intens a activat, însă, în plan politic. Apropiat de Mihai Veliciu și Ștefan Cicio-Pop, a fost părtaș la evenimentele din anii memorandului (1892-1894), iar după anul 1900 devine un partizan al activismului politic, ca tactică de luptă a Partidului Național Român din Transilvania. În anul 1901 este membru al clubului electoral comitatens din Arad. Fiind unul dintre liderii românilor din circumscripția Chișineu, va contribui la alegerea lui Ioan Russu Șirianu de deputat în Parlamentul de la Budapesta (1905). În toamna anului 1918 se implică în organizarea Consiliului Național Român din Chișineu, participând ca reprezentant al alegătorilor din acest cerc la adunările de la Arad. În 12 noiembrie are loc adunarea poporală a locuitorilor din Chișineu, în cadrul căreia se constituie Consiliul Național Român din acest cerc electoral, avându-i în componență printre alții pe dr. Cornel Ardelean, dr. Dimitri Barbu, dr. Gheorghe Popoviciu, dr. Sever Popoviciu ș.a. Președintele comitetului de conducere a fost ales dr. Dimitrie Barbu, Cornel Ardelean fiind desemnat vicepreședinte. Va fi învestit cu mandat, alături de dr. Romul Veliciu, Sever Miclea și Iustin Petruțiu să-i reprezinte pe românii din cercul Bătania, comitatul Cenad (azi Battyonya, în Ungaria). După Unire se implică în activitatea de organizare a noilor structuri administrative din zonă. La alegerile din noiembrie 1919 va fi ales senator pentru circumscripția ChișineuCriș în primul Parlament al României Mari din partea Partidului Național Român. Dr. Cornel Ardelean a continuat activitatea de avocat în Chișineu până la sfârșitul vieții sale (1937). S-a implicat în mișcarea economică din ținut. În anul 1935 a susținut organizarea unui mare congres economic al Ardealului și Banatului pentru susținerea creditului românesc din aceste regiuni.
Referiri: Ioan I. Șerban, Dorin Giurgiu, Ionela Mircea, Nicolae Josan, Dicționarul personalităților Unirii. Trimișii românilor transilvăneni la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, 2003; Nelu Neamțu, Mircea Vaida-Voevod, 1 decembrie 1918. Mărturii ale participanților, vol. I-II, Editura Academiei Române, București, 2005; Membrii de drept ai Marii Adunării Naționale de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918, lista publicată în „Gazeta Oficială”, Sibiu, nr. 1, 1/14 decembrie 1918. 
(S.S.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu