luni, 18 noiembrie 2019

KISS MATEIU


KISS, Mateiu***: Preot, profesor. S-a născut la 18 noiembrie 1816 în comuna Recea judeţul Crasna - A încetat din viaţă în anul 1876 în Lugoj. A făcut studiile secundare şi cele superioare teologice la Oradea. În anul şcolar 1841/1842  a fost numit profesor la Beiuş, unde profesează până în anul 1847. Între 1847 şi 1854 a fost preot paroh  în Cenadul Nou. Cu finea anului şcol. 1852/53 s'a făcut primul examen de maturitate în gimnasiu, pentru acea aflu oportun a-i face o particulară apreţiare. Decretul minist dto 6 Juliu 1853 Nro  3586/428 aprobă comisiunea examinatóre, care s'a constituit sub presidiul Mgf. Sale Josif Papp-Szildgyi, séü fiind acesta împedecat sub presidiul P. O. D. Joan Papp vicerectorul seminariului domestic din Oradea-Mare, — din directorul gimn. Georgiu Vlass care va examina din autorii latini, Mateiu Kiss din matematică şi limba germană, Teodor Kovary din limba grecă şi fisică, Dionisiu Păşcuţiu din istorie şi geografie, Basiliu Papp-Szilágyi din limba şi literatura română, Andreiu Pappfalvay din doctrina religiunei pentru gr. catolici şi Arseniu Adamovics, din religiune pentru gr.Orientali.[1] La începutul anului şcolar 1854/1855 a revenit, din nou, la catedra liceului din Beiuş, unde a stat până în 1857 când a fost promovat canonic al capitlului catedral din Lugoj funcţie în care rămâne până când  încetează din viaţă.
A scris: - Algebra elementară scrisă în limba română. 1853; - Folosul matematicei.  În:  Anuarul din 1855/6.
Referiri: - Istoria Gimnasiului Gr. Cat. De Beiuș (1828 – 1898) compusă de Traian I Farkaș. BEIUŞ. 1896. GHERLA, TIPOGRAFIA « AURORA » A. TODORAN   
(I. I. S.S.)


[1] - Istoria Gimnaziului Gr. Cat. De Beiuş (1828 – 1898) compusă de Traian I Farkaş. BEIUŞ. 1896. GHERLA, TIPOGRAFIA « AURORA » A. TODORAN

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu