marți, 18 august 2015

BUD TIT (24 decembrie 1846 - 19 august 1917)

BUD, Tit**: Preot, vicar episcopal, folclorist, publicist. S-a născut la 24 decembrie 1846 în Şugatag. Jud. Maramureş – Se stinge din viaţă la 18 august 1917 ( ? ) Urmează şcoala primară în localitatea natală, studii secundare la Ungvar şi Beiuş. Urmând tradiţia familiei face studii de teologie la Gherla. După terminarea studiilor  funcţionează capelan la Ieud, apoi la Episcopia de Gherla, de aici, la cerere pleacă în satul natal unde desfăşoară o importantă activitate în spiritul ridicării economice şi culturale a locuitorilor din acea parte de ţară. Este revizor diecezan, preşedinte al Reuniunii docenţilor români din Maramureş , vicepreşedinte al  Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş  funcţii din care a contribuit din plin la dezvoltarea învăţământului, a impulsionat cercetările de folclor în Maramureş şi a studiilor de istorie bisericească. A scris şi publicat îndreptare pentru preoţi, prelucrări de cuvântări funerare. De un interes aparte s-au bucurat şi se bucură lucrările lui referitoare la istoria parohiilor şi mănăstirilor din Maramureş. A făcut traduceri din literatura universală, cu predilecţie cea franceză: Adrien Gabrielly. De unde nu este reîntoarcere, o poveste de Alfonse Daudet şi alte câteva povestiri. Colaborează la numeroase reviste printre care:  Amicul familiei, Familia,  Gutinul,  Revista de critică literară, Transilvania, în Familia şi Gutinul fiind o prezenţă permanentă. Influenţat, probabil, de chestionarul lui Nicolae Densuşianu, la care răspunde, iniţiază şi se plasează în fruntea unei largi acţiuni de culegere a folclorului. In acest sens publică un apel în Gutinul  reprodus apoi şi de Familia şi Amicul familiei. 
Scrieri: - Disertaţiuni despre episcopii şi vicarii români din Maramureş.  Gherla, Tipografia Diecezană, 1891; - Viaţa sfinţilor. Gherla, Tipografia Diecezană, 1897; - Insemnări şi date despre înfiinţarea parohiei greco-catolice române din Sighetul Marmaţiei. Gherla, Tipografia Diecezană, 1905; - Poezii populare din Maramureş. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1908; - Date istorice despre protopopiatele parohiile şi mănăstirile române din Maramureş din timpurile vechi până în anul 1911. Gherla, Tipografia Diecezană, 1911. - Sighetul Marmaţiei.   În:  Gazeta Transilvaniei (Braşov). An. 71, Număr jubiliar, iunie 1908, p. 40.

Referiri:  - Bianu, I. Culegerea de poezii populare din Maramureş de vicarul Tit Bud.  In: Analele Societăţii Academice Române. Partea administrativă. Tomul 30, 1907 – 1908, fascicolul 1; - Bârlea, Ovidiu. Istoria folcloristicii româneşti… - Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc. Vol. 1. 1800-1891… nr. 69,4687, 6587; - Hodoş, Eneea. Tit Bud. Poezii populare din Maramureş.  În:  Luceafărul (Budapesta). An. 8, Nr. 4, 1909; - [Tit Bud].  In:  Căminul nostru (Sighetul Marmaţiei). An. 1, Nr. 3-4, 1924; -  Pop, D. Folcloristica Maramureşului. Bucureşti, Editura Minerva, 1971; 41). - Biserica şi reşedinţa vicarului din Sighet. Vicarul Tit Bud din Sighet.   În:  Luceafărul (Budapesta). An. 4, nr. 3, 1 feb. 1905, p. 66-67. - Bud, Tit. Disertaţiuni despre episcopii şi vicarii români din Maramureş.  Gherla, Tipografia Diecezană, 1891. -Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900...  p. 127. - Fanache, V.  “Gând românesc” şi epoca sa literară. Studiu şi bibliografie… - Gheţie, Ion.  Începuturile scrisului în limba română. Contribuţii filologice şi lingvistice… p. 162. - Marina, Mihai. Maramureş. Portrete şi medalioane.  Cluj-Napoca, Editura Dragoş Vodă, 1998. - Triteanu, Mihail. Luceafărul 1902-1920. Indice bibliografic analitic… p. 2510, 3947, 4818.( Foto: Wikipedia)     (I. O-I.)

vineri, 14 august 2015

LAZAR CERESCU

CERESCU, Lazăr** (Numele iniţial este Merce, înfiat Cureş): Profesor de matematică, autor de aforisme și romane. S-a născut la 14 august 1940 în Ghigişeni, judeţul Bihor. Şcoala primară şi gimnaziul în Ştei. Studii secundare la Liceul “Samuil Vulcan” din Beiuş , întrerupte  în 1954 când trece la Şcoala profesională de mecanici agricoli Salonta, pe care o termină în 1957. Termină studiile secundare în 1961 în oraşul Ştei ( pe atunci oraş Dr. Petru Groza). Studii superioare la Facultatea de Matematică din Timişoara ( 1965 ). Director al Caminului Cultural din Carpinet (1961-1962). Profesor de matematică în localitatea natală (1965-2000). Preocupări literare. Debuteaza la 25 martie 1971 in "Tribuna" cu un fragment din romanul "Neamurile" (Umbra lui Leibniz) - apreciat de D. R. Popescu şi Dan Rebreanu, intr-un numar festiv pentru debutanti cu prilejul implinirii unui secol de la debutul scriitorului Ioan Slavici. Au urmat colaborări la revistele "Orizont", "Familia", "Steaua" şi "Arca", dar şi cu ziarele judeţene, printre care "Crişana", "Crişana plus" şi "Realitatea bihoreană". Debutul editorial s-a produs în 1994, cu "Dicţionar de sentimente" - aforisme, urmat de alte câteva asemenea volume: "Far în portul iubirii", "Constelaţii", "Călătorii în cuvânt", "Lumi paralele" şi "Cuibul cu înţelepciune". În plus, a publicat ciclul "Neamurile", cuprinzând cinci romane. În 2002, Lazăr Cerescu a primit diploma de excelenţă din partea Primăriei oraşului Ştei, pentru ca, în anul următor, să fie numit cetăţean de onoare al aceleaşi urbe.         Membru al Academiei de Stiinte, Literatura si Arte din Oradea. În prezent, Lazăr Cerescu este scriitor profesionist, membru al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Arad, începând din 2003.
Aprecieri:
"Proza lui Lazar Cerescu, vibranta, de un autentic realism ardelenesc, aduce poezia locurilor natale, natura si fantasmul ei, ambitionand sa devina si o fresca sociala a anilor 1944-1960. Romanul sau "Neamurile", inspirat din biografia unui copil de tarani, trecut prin diverse medii, supus la diverse influente, ajuns, in final, un intelectual, onest". (Ion Arieseanu)
"Aforismele lui Lazar Cerescu sunt, in buna parte, cugetari si observatii, ca la toata lumea. Dar cele mai multe - si poate si cele mai reusite - sunt, de fapt, imagini. Lazar Cerescu isi scrie aforismele pe principiul poemului intr-un vers, pe principiul contragerii supreme intr-o imagine. Aforismele sunt poezia lui". (Al. Cistelecan)
Aforisme:
"Concert. Cade ploaia pe claviatura ierbii".
"Constelatii. Caravane de camile in desertul cerului".
"Cantecul pasarilor. Samanta in tarana zorilor".
"Dezghet. Din fulger, picura trasnetul".
"Florile. Zambetul prelungit al pamantului".
"Alfabetul cunoasterii incepe cu silaba om".
Volume: - Far în portul iubirii (1998); - Consultaţii (1999); - Călătorii în cuvânt  (2000); - Lumi paralele  (2000); Dictionar de sentimente, Constelatii, Calatorii in cuvant, Aforisme Lirice, Cuibul cu intelepciune. Este autorul romanelor:  - Neamurile: (I – Neamurile, II – Patimă şi iubire - 1999, III, Nunta - 2000, IV - Muntele, V - Dansul mirilor.)
Referiri: - Mărgineanu, Ion. Oameni din Munţii Apuseni… p. 256; -Vasilescu, Stelian. Oameni din Bihor…  p. 243, http://draganesti.ro/. 
(I.I., S.S.)