sâmbătă, 24 aprilie 2010

O lacrimă pentru Terra – Etapa a II-a


Pe 22 aprilie a.c. a debutat la Beiuş etapa a II-a a Programului „O lacrimă pentru Terra”. Iniţiatorii proiectului sunt: Liceul Pedagogic „Nicolae Bolcaş”,  Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” din Beiuş, Grupul Şcolar „Doamna Stanca” din Bucureşti şi  Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2 - Lugoj, jud. Timiş.

Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” Beiuş – „Să ajutăm Pământul să zâmbească”
Joi, 22 aprilie, de Ziua Pământului, a debutat, la Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” din Beiuş, etapa a doua a Proiectului Educaţional Naţional „O lacrimă pentru Terra”. Prima activitate, desfăşurată sub genericul „Să ajutăm Pământul să zâmbească”, a fost susţinută de elevi ai claselor a IX-a B,C,D,E, coordonaţi de prof. Claudia Iagăr şi Elena Ojică. Proiectele lor, realizate în echipe, au reunit eseuri, poezii, proză scurtă, scrisori de mare sensibilitate. Elevii au înfăţişat Planeta Albastră prin ochi proprii, călătorind imaginar în trecutul virginal al Pământului, prezentul cenuşiu, poluat, dar şi într-un viitor pe care-l doresc, asemeni lor, frumos, curat, pur. 
Creaţiile literare au fost măiestrit ilustrate de planşe, desene şi prezentări Power Point tematice. Titlurile proiectelor sunt sugestive pentru tema dezbătută: 1001 lacrimi pentru Terra, Mulţumeşte-ţi planeta, Lampa magică, Stop poluării, Unde ajungem?, În viitor, Prietenul la nevoie se cunoaşte, Omul şi natura, Anul 2459, Terra, Să facem pământul să zâmbească.
La finalul activităţii, publicul a vizitat expoziţia de grafică, desen şi pictură realizată de elevi ai claselor V – XII, sub îndrumarea profesorilor Cătălin Iagăr şi Claudia Bocşe.
Coordonatorul etapei a doua, prof. Mihaela Ilieş, precizează că în perioada 26 – 30 aprilie se vor derula celelalte activităţi, în care chimiştii, fizicienii, biologii, artiştii şi lingviştii vor ajuta Pământul să zâmbească.

Liceul Pedagogic „Nicolae Bolcaş” Beiuş
Aceeaşi temă generoasă a avut-o şi etapa a II-a desfăşurată la Liceul Pedagogic. Joi, de „Ziua Pământului” s-a finalizat proiectul „Viitorul Terrei este în mâinile noastre”  care impunea realizarea de către elevii clasei a VI-a B a unui afiş. Cu migală şi măiestrie, punându-şi în valoare fantezia, elevii coordonaţi de prof. Claudia Popa au realizat un afiş de dimensiunea 100x70 cm. pe care l-au expus în holul mare al liceului.
Proiectul „S.O.S. Natura”, coordonat de prof. Dacian Moruţ, Laura Herman şi institutoarele Adela Moruţ şi Natalia Sava dedicat claselor din învăţamântul primar, constând în două secţiuni: pictură şi creaţie literară (sub formă de concurs) s-a finalizat vineri, 23 aprilie când s-au decernat şi premiile, lucrările fiind evaluate de un juriu din care a făcut parte prof. Stela Vesa, artist plastic, membră a Asociaţiei Artiştilor Plastici din România. Cea mai mică premiantă a fost Giulia Varianini din clasa I-a B.
Două proiecte în derulare, tot în cadrul acestei etape sunt concursul de fotografii şi eseuri pentru clasele de filologie – jurnalistică „Un colţ de rai pe Pământ” coordonat de prof. Rodica Mărcuţ şi Adriana Gligor şi „Natura şi noi!” coordonat de prof. Monica Matica, Daniela Ardelean şi Mona Dumitraş. Acestea se vor finaliza până în 29 aprilie a.c.
Simion Suciu

vineri, 23 aprilie 2010

LUNA CINSTIRII…pe plan educaţional


Beiuşul, burgul românesc din depresiunea care îi poartă numele, alintat de mulţi cu denumirea de Binş, are două branduri incontestabile: târgul Binşului şi imaginea sa ca oraş cultural – oraş al şcolilor. Aici viaţa are alte coordonate, se desfăşoară şi după reguli nescrise, una dintre aceea fiind „Copii trebuie să facă ŞCOALĂ”. Aici educaţia se împleteşte cu istoria, cu cultura şi cu tradiţia şi, iată, cu ocazia sărbătoririi Zilei Municipiului Beiuş, în sala mică a primăriei a avut loc lansarea a trei proiecte de activităţi extracurriculare de către Liceul Pedagogic „Nicolae Bolcaş”. La lansare au participat primarul municipiului Beiuş prof.ec. Adrian Domocoş, prof. Eugenia Lezeu – directorul–adjunct al liceului, directorii şcolilor implicate în proiect, profesori, invitaţi din cadrul primăriei precum şi mulţi elevi. De remarcat faptul că, iniţial, coordonatorii proiectelor au consultat părinţii copiilor implicaţi în acestea. Iată şi proiectele lansate:
„Iau decizii corecte” proiect elaborat de Liceul Pedagogic „Nicolae Bolcaş”, participant la Concursul naţional de proiecte antidrog „Împreună”, iniţiat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având ca obiectiv fundamental: reducerea factorilor de risc faţă de consumul de alcool, tutun şi droguri la adolescenţi şi preadolescenţi. Partenerii liceului în acest proiect sunt: Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Autoritatea de Sănătate Publică Bihor, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor, Episcopia Ortodoxă a Oradiei, Serviciul Internaţional de Salvare a Copiilor, Organizaţia din România, Casa Corpului Didactic, Primăria Municipiului Beiuş, Şcoala cu clasele I-VIII Bunteşti, Şcoala cu clasele I-VIII Curăţele, Şcoala cu clasele I-VIII Meziad – structură a Şcolii cu clasele I-VIII Remetea şi Comitetul de părinţi.
Un alt proiect este „Tinerii dezbat”, proiect iniţiat în cadrul Anului European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului împreună cu partenerii săi - Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună", Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică, Policy Center for Roma and Minorities, precum şi Departamentul de Relaţii Interetnice, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Roma Education Fund Budapesta şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Liceul Pedagogic „Nicolae Bolcaş” este una din cele două unităţi şcolare bihorene selecţionate să participe la  o campanie de dezbateri şi informare referitoare la minorităţi şi grupuri vulnerabile, derulată în cadrul proiectului „Tinerii dezbat" şi care vor reprezenta judeţul la confruntarea regională.
 Concursul cu tema „Dacă sunt curat, sunt sănătos!”, din oferta educaţională a judeţului Bihor este o componentă a proiectului „Investeşte în  oameni!” - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa prioritară: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.1  „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”. Titlul proiectului:   „Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copiii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din România”. Cod Contract: POSDRU/1/1.1/S/7. Beneficiar: Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, A.7.4. Organizarea de concursuri pentru elevi (activităţi extracurriculare şi extraşcolare).
La încheierea manifestării, d-ra Eugenia Lezeu îmi mărturisea: „Aici s-a încetăţenit obiceiul ca luna aprilie să fie declarată  lună a  cinstirii. Dedicăm municipiului Beiuş, în Luna cinstirii, cu ocazia Zilelor sale, oferta activităţilor extracurriculare desfăşurate la Liceul Pedagogic ,,Nicolae Bolcaş”, constând în derularea a şase proiecte naţionale, dintre care trei au fost lansate oficial în sala mică a Primăriei, azi 19 aprilie. La ora actuală, în şcoală se mai derulează trei proiecte: Simpozionul „Media@Junior ”, „O lacrimă pentru Terra” şi „Nouă ne pasă”. Vom reveni cu informaţii asupra derulării acestor proiecte.
Simion Suciu

Prima întâlnire a fiilor satului Gurbeşti


Gurbeşti – repere istorice
Gurbeşti – sat al comunei Căbeşti, aşezat de-a lungul Văii Roşiei, cu aproximativ 208 locuitori, conform ultimului recensământ. Prima datare cunoscută a satului Gurbeşti pare a fi din anul 1744 atunci când comunitatea ortodoxă din satele Josani şi Gurbeşti cer pentru repararea bisericii (frecventată de credincioşii din cele două sate)  fier de la stăpânul de pământ. Constatăm astfel că vechea biserică de lemn trebuie să fi fost construită cel puţin în secolul XVII, deci satul are o vechime mult mai mare.
Din vremuri vechi şi până-n ziua de azi, bisericuţa de lemn, aşezată pe “Dâmbul Tuchii”, veghează sătucul de pe Valea Roşiei şi este, într-un fel spus, actul de naştere dar şi paşaportul de trecere prin veacuri al satului.
Următoarea menţiune este tot despre Sfântul locaş - episcopul Melentie Kovacs (Covaciu) a văzut biserica în 1752, scriind despre ea „este din lemn acoperită cu şindrilă”. La 1758 episcopul Sinesie al Aradului, vizitează Beiuşul şi 271 de biserici din zonă printre  care  şi biserica de lemn din Gurbeşti. Aflăm de asemenea că primii copişti de cărţi bisericeşti, moldoveni care au venit în părţile bihorului au lucrat şi în satele Răbăgani, Saca, Josani, Gurbeşti, Topa de Sus .
Datele oferite de conscripţia din 1778, ne arată că satul Gurbeşti alături de Finiş, Nimăieşti, Roşia, Căbeşti, Ceica, Meziad etc., erau satele cu cele mai multe familii, peste100. După datele cunoscute, actuala biserică de lemn din Gurbeşti a fost construită pe locul vechii biserici în anul 1799 şi se afla în proprietatea a două sate, Gurbeşti şi Josani. Ca un arc peste timp, Adunarea Obştească a Satului Gurbeşti a hotărât construirea unui nou lăcaş de cult dar într-o locaţie diferită.

Întâlnirea fiilor satului
Prima Întâlnire cu Fiii Satului Gurbeşti a avut loc pe 11 aprilie a.c. în Duminica Tomii sau Paştele Morţilor, cum se spune în Calendarul Popular, la întâlnire fiind prezenţi peste 300 de cetăţeni, mult peste populaţia actuală a satului.
Manifestarea a început după oficierea slujbei religioase în biserică şi la morminte, în jurul orei 15.00.
Coordonatorul activităţii, gurbeşteanul Viorel Ianc, preşedintele Asociaţiei Avram Iancu Beiuş, a rostit împreună cu întreaga asistenţă „Tatăl Nostru”, după care a dat cuvîntul  primarului Comunei Căbeşti, Ioan Lezeu, şi el fiu al satului, care a rostit cuvântul de bun venit adresat tuturor celor care s-au adunat  pe platoul de lângă şcoală, la capătul  „Uliţei Apii”. „Alături de aceşti oameni am crescut şi eu învăţând să muncesc la munca câmpului sau să îngrijesc turmele de oi, de la ei am învăţat jocul popular, cântecul la fluier, strigăturile la higheghe, purtând cu mândrie costumul popular şi nu de puţine ori sufletul meu a fost alături de bucuriile, necazurile şi suferinţele lor” îmi spunea dl. primar.
În aplauzele mulţimii, un miniexcavator a scos simbolic primele cupe din ceea ce va fi fundaţia noii biserici pe care sătenii au hotărât să o construiască după planurile unei tinere arhitecte locale – Cristina Ianc.
Învăţătoarei Viorica Magda i-a fost decernată Diploma de „Fiică a satului Gurbeşti”, prima persoană din sat care primeşte această distincţie, pentru 34 de ani de activitate neîntreruptă în creşterea şi educarea copiilor gurbeşteni. Primarul Lezeu, el însuşi unul dintre elevii pe care i-a modelat, a descris-o pe d-na Magda ce pe „o a doua mamă, un model de învăţătoare, dacă ar fi mai mulţi oameni  ca dânsa generaţiile ar creşte cu mult bun simţ şi respect”.
Profund emoţionat, Viorel Ianc a prezentat cartea „Gurbeşti – vatră de istorie”, un documentar realizat de domnia sa împreună cu soţii Mirela şi  Gheorghe M. David special pentru acest eveniment precum şi numărul 1 al „Ziarului de Gurbeşti”, foaie de suflet cu apariţie lunară, scrisă de săteni pentru săteni şi nu numai, editată prin grija Primăriei Comunei Căbeşti şi a Asociaţiei Avram Iancu Beiuş, tipărită pe hârtie dar putând fi accesată şi pe Internet.
A urmat spectacolul artistic care a fost deschis de surorile Mariana şi Simona Tomele. În continuare  tinerele vlăstare de la Grădiniţa din Gurbeşti au prezentat un montaj literar artistic. Elena Şerb, Paula Lezeu, Ionel Ienciu, Sebastian Hahău şi instrumentiştii Sebastian Lucuţa – vioară şi Samirel Domba – sax au interpretat melodii populare şi de petrecere. Ca la orice întâlnire între bihoreni, nu au lipsit pălinca, „boţii” şi vioara cu goarnă (higheghea). Dansul şi voia bună au ţinut până spre orele 23.00
Simion Suciu

Finalizarea a două proiecte la Beiuş


Joi, 15 aprilie 2010, la Conferinţa de presă organizată în Sala mică a Primăriei municipiului Beiuş, primarul prof. Adrian Domocoş anunţa cu satisfacţie finalizarea a două proiecte finanţate prin programul PHARE 2006. Cele două proiecte au fost destinate comunităţilor de romi din localităţile Beiuş, Dumbrăviţa, Remetea, Căbeşti, Roşia, Răbăgani, Budureasa, Căpâlna, Dobreşti, Finiş, Şoimi şi Tinca.
Primul proiect „Angajarea şi calificarea la locul de muncă – o şansă pentru incluziunea romilor din Ţara Beiuşului” solicitat de Consiliul Municipal Beiuş a avut ca partener Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Locurilor de muncă iar ca asociaţi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse şi Grupul de Iniţiativă al Romilor din Beiuş. In cadrul acestui proiect au fost tipărite 4000 de pliante, a fost realizat un spot radio, s-au efectuat servicii de consiliere şi mediere profesională şi au fost calificate şi încadrate în muncă 28 de persoane de etnie romă. Bugetul proiectului a fost de 62930 euro din care 45220 finanţare nerambursabilă, 16170 euro contribuţie proprie aplicant şi 1540 euro contribuţie partener. Echipa managerială a fost compusă din Mircea Boloş, manager proiect, Lucian Budău, Ioana Nicolae, Emil Oaie, Rodica Monenciu şi Dan Ispas.
Cel de-al doilea proiect „SASTIPEN – model de dezvoltare comunitară pentru romii din Ţara Beiuşului” a avut ca manager de proiect pe Ioan Totoi asistat de Antal Maria, Dr. Monica Teaha, Dorina Costea, Beatrice Şerb, Adrian Şandor, Gelu Hasan, Viorica Popa din Şoimi şi Aurica Pantea din Dobreşti. Partenerul Consiliului Municipal Beiuş în acest proiect a fost Spitalul Municipal Episcop Nicolae Popoviciu Beiuş şi asociaţi, la fel ca la primul proiect, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse şi Grupul de Iniţiativă al Romilor din Beiuş. Finalitatea acestui proiect a fost achiziţionarea unei autospeciale dotată cu aparatură medicală, efectuarea activităţilor direct în comunităţile de romi – servicii de asistenţă sociaă şi servicii medicale. Săau efectuat controale medicale la peste 4000 de romi.
Bugetul proiectului a fost de 62871 euro din care 48351 valoare grant, 8470 euro contribuţie proprie şi 6050 euro contribuţie partener.
Simion Suciu

19 aprilie – Ziua Municipiului Beiuş


Beiuş – repere istorice

·     1263 – în Codexul de la Oradea apare prima menţiune despre Ioan, voievodul Beiuşului;
·     În anul 1410, la 24 august Paul Chapo, judele Beiusului emite un document în care este atestata existenta voievodului Petru de Beius si a adunării cnejilor si juraţilor, ceea ce dovedeşte faptul ca voievodul de Beius era  "în fruntea unei adunări a tuturor fruntaşilor români din Beius si din împrejurimi, ceea ce lasă sa se întrevadă vechea autoritate a voievodului si întinderea ei". Beiusul este menţionat ca oppidum cu jude si juraţi;
·     28.10.1451 – episcopul Ioan Vitez de Zredna declară Beiuşul “Oraş liber-Civitas” cu drept de sigiliu şi juraţi;
·     În decembrie 1600 Mihai Viteazul în drumul sau spre Viena poposeşte două zile la Beiuş iar la plecare lasă pentru paza oraşului pe ostenii săi sârbi se sub comanda lui Dimitrie Buzinca.
·     19.04.1919 –  Bravii ostaşi români conduşi de maiorul Razoviceanu eliberează oraşul Beiuş – “… nu ştiu dacă primul soldat pe care    l-am văzut era călare pe un cal alb, aşa cum l-am văzut între icoane, în casa tatii la Beiuş, pe Mihai Viteazul, dar mulţi din cei care au urmat maiorul Razoviceanu, după câte am înţeles, erau moţi de-ai lui Horea şi Avram Iancu, şi încă în opinci, dar cu puşti mitraliere în mâini” (Titus Roşu);
·        Prin Hotărârea 35/1995 a Consiliului local Beiuş, 19 Aprilie a fost declarată Ziua Oraşului Beiuş;
·        Prin Legea nr. 391 din 30 septembrie 2003 oraşul Beiuş a fost declarat municipiu.


Şedinţa Festivă în Sala Mare a Primăriei Beiuş

Luni, 19 aprilie a.c., ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Beiuş, în acordurile Imnului Naţional începea şedinţa festivă a Consiliului Municipal. La eveniment au participat senatorul Cornel Popa, deputatul Nicolae Jolţa, prefectul judeţului Bihor, Gavrilă Ghilea, primari din zonă, oameni politici, de cultură şi de afaceri din Ţara Beiuşului dar şi numeroşi cetăţeni.
Primarul prof. ec. Adrian Domocoş a deschis şedinţa făcând un bilanţ al realizărilor social – economice dar şi neîmplinirilor din 2008 şi până în prezent. Referitor la neîndeplinirea unor obiective „Beiuşul nu este unde ar trebui să se afle dar e pe direcţia cea bună”, spunea primarul.
Printre realizări a amintit modernizările făcute la Spitalul „Episcop Nicolae Popoviciu” ( în valoare de 100000 RON la spital şi 500000 U.S.D. la maternitate), modernizarea grădiniţelor şi a şcolilor, a iluminatului public, finalizarea unor proiecte din fonduri europene în valoare de peste 100000 euro. Printre proiectele în derulare amintea darea în folosinţă a apartamentelor din clădirea de pe str. General Mociulschi, modernizarea pieţei şi încălzirea acesteia cu apă geotermală, realizarea unui lac de agrement în zona Delani şi finalizarea proiectului „Beiuş – oraş geotermal”.
Senatorul Cornel Popa a asigurat sprijinirea primarului Beiuşului în demersurile sale pentru cetăţeni şi a sesizat cu mâhnire că „este prea multă încrâncenare în această zonă în care, regula bunului simţ a fost la ea acasă”. Referitor la starea deplorabilă a DN 76, atât Cornel Popa cât şi Nicolae Jolţa au asigurat cetăţenii de implicarea în rezolvarea acestei probleme. Dl. Jollţa a arătat că, în urma interpelării ministrului Berceanu a constatat cu stupoare că termenul de reabilitare a acestui drum este 2013.
Prefectul Gavrilă Ghilea a asigurat cetăţenii că va sprijini administraţia locală în vederea ducerii la bun sfârşit a proiectelor derulate.
În final, Corul „Lira” , dirijor prof. Remus Lazea, a susţinut un microrecital de lucrări corale.

Depunere de coroane la Monumentul Martirilor

Participanţii la şedinţa festivă s-au deplasat la Monumentul Martirilor Dr. Ioan Ciordaş şi Dr. Nicolae Bolcaş pentru a aduce un omagiu eroilor ce s-au jertfit pentru libertatea şi unitatea naţiunii române. Manifestarea a început, surpriză, cu două slujbe religioase – una oficiată de un sobor de preoţi ortodocşi şi una de un sobor de clerici greco – catolici cărora li s-a alăturat şi parohul bisericii reformate din Beiuş. Moment penibil care dovedeşte că nici măcar într-o zi de o asemenea încărcătură emoţională reprezentanţii cultelor nu sunt capabili să dea un exemplu de iubire frăţească şi de toleranţă. Să nu uităm că Ioan Ciordaş şi Nicolae Bolcaş au fost, unul greco – catolic iar celălalt ortodox şi şi-au dat viaţa  alături, în noaptea de 3 - 4 aprilie 1919, asasinaţi mişeleşte de bandele căpitanului Verbőczi, să nu uităm că aceştia au fost doi mari ROMÂNI uniţi, mai presus de orice, de idealuri comune, de o luptă comună şi de un destin tragic.
Au rostit alocuţiuni prof. Dan Ispas şi primarul Adrian Domocoş care au subliniat semnificaţia yilei de 19 aprilie pentru locuitorii municipiului Beiuş.
Manifestarea s-a încheiat cu depunerea de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Martirilor.
Simion Suciu