duminică, 31 august 2014

31 August - UNA CALDA, ALTA FOARTE TRISTA...Ziua Limbii Române se sărbătoreşte în România la 31 august, la aceeaşi dată cu Limba Noastră, o sărbătoare similară celebrată în Republica Moldova din 1990.
Propunerea legislativă a fost inițiată în 2011, fiind semnată de 166 de parlamentari aparținând tuturor partidelor parlamentare din România. În expunerea de motive, inițiatorii propunerii legislative explică faptul că "importanța limbii române nu trebuie marginalizată de tendințele actuale către globalizare, deoarece limba română reprezintă fundamentul identității naționale, un punct deosebit de important pentru consolidarea unei societăți puternice şi unite".[1] Această propunere legislativă a fost legiferată ca zi festivă a României prin Legea nr. 53/2013[2] adoptată de Parlamentul României cu 312 voturi pentru, două voturi împotrivă şi cinci abțineri[3].
Conform legii, Ziua Limbii Române poate fi marcată de către autoritățile şi instituțiile publice, inclusiv de reprezentanțele diplomatice şi institutele culturale ale României, precum şi de către alte instituții româneşti din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiințific.
În această zi va fi arborat drapelul României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile şi instituțiile publice. (Wikipedia)

Dictatul de la Viena (cunoscut și ca Al doilea arbitraj de la Viena) a fost un act internațional încheiat la 30 august 1940, prin care România a fost silită să cedeze aproape jumătate (43.492 km²) din teritoriul Transilvaniei în favoarea Ungariei horthyste. Acest act a fost impus de Germania Nazistă și Italia fascistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial sub titlul de „arbitraj”. (Wikipedia)

vineri, 29 august 2014

LA MULŢI ANI, PAULINA POPA!


POPA, Paulina: Educatoare, poetă, editor. S-a născut la 29 august 1953 în localitatea Vălani, comuna Ciunteşti, judeţul Arad.  A făcut şcoala primară în satul natal, gimnaziul în Ciunteşti iar studiile secundare la Şcoala normală "Nicolae Popoviciu" din Beiuş. După absolvire, profesează ca educatoare. În anul 1990 se stabileşte în Deva  unde în 1997  întemeiază  editura Emia şi editează revistele  Vocaţia zidirii, Semne pe care le conduce.  Având veleităţi scriitoriceşti debutează în ziarul Crişana din Oradea. Debutează editorial cu volumul Rugă mântuitorului. Deva, Editura Călăuza, 1991. Alcătuieşte mai multe antologii literare. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România din anul 2000 şi membră a Academia de Ştiinţă, Literatură şi Arte (Oradea). A colaborat şi colaborează la : Luceafărul, Rostirea Românească, Cele Trei Crişuri, Mihai Eminescu (Sidney), Europoezie (Franţa).
Scrieri: volume de versuri: - Cu mâinile în flăcări; - Nunta cuvintelor, aura amară; - Între tăcere şi tăcere; - Ghilotina sinelui; Cărţi pentru copii: - Carte cu iepuri; - Cartea îngerilor; - Fructe şi Flori; - Zile de sărbătoare; etc. (Mărgineanu, Ion. Oameni din Munţii Apuseni. P. 229).
Referiri: Au făcut critică la creaţia Paulinei Popa: Simion Bărbulescu, Radu Ciobanu, Constantin Cubleşan, Romul Munteanu, Mircea Popa, Gheorghe Vulturescu etc.; - Mărgineanu, Ion. Oameni din Munţii Apuseni. P. 229.

miercuri, 20 august 2014

MARIA BOCŞEBOCŞE, Maria: Etnograf, etnolog, publicist. S-a născut la 21 august 1939 în Târgu Mureş. Studiile elementare şi secundare le face la Beiuş ( 1956) situându-se în toţi anii de şcoală printre cei cu cele mai bune rezultate. Studiile  universitare le face la Facultatea de Filologie a Universităţii  din Cluj (1961). Îşi ia doctoratul în istoria artei (1979). Face cursuri de specializare în Italia (bursă “Tempus”, 1991). A fost profesoară de limba română în învăţământul mediu la Ştei – Bihor, la 20 de km. de Beiuş. Din motive personale renunţă la activitatea catedra din Ştei şi se transferă muzeograf la Muzeul orăşenesc Beiuş. După un nou stagiu de câţiva ani la Beiuş se mută muzeograf – etnograf la Muzeul Banatului din Timişoara. Revine în Bihor ca muzeograf principal la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, de unde este transferată în interesul serviciului cercetător – etnolog la Institutul de Etnologie şi Folclor al Academiei Române, Filiala Cluj (1970 – 1975),  apoi muzeograf (1975) şi şefă de secţie (1980 – 1993) la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj. Revine în învăţământ, de data aceasta cadru didactic asociat la Academia de Arte Vizuale “Ion Andreescu” din Cluj-Napoca. Datorită meritelor sale profesionale devine  membru în Comitetul Internaţional de arte şi Tradiţii (ICV) de pe lângă UNESCO (1982), al  Societăţii Europeniştilor din Bruxelles. Publică studii şi articole în mai toate revistele de specialitate din ţară. Participă cu comunicări la un mare număr de sesiuni şi simpozioane din ţară şi din străinătate. Activitatea publicistică  a Mariei Bocşe însumează peste 700 de articole apărute în presa centrală și locală, zeci de emisiuni radio și apariții tv.
In 1998 i s-a acordat titlul de  Cetăţean de onoare al municipiului Cluj Napoca. De asemenea i s-a acordat Diploma "Femeia anului" pt. act. de cercetare şi educaţie a tinerilor prin intermediul mass-media - American Biographical Institute de Raleich, North Carolina, SUA;
Se stinge din viaţă la 23 august 2010
Scrieri: - Ţesături populare  româneşti din Bihor. 1968; - Contribuţii la cunoaşterea medicinei populare din bazinul Crişului Negru. 1970;  - Probleme de etnologie medicală.  (coautor). 1974; - Dicţionar de artă populară românească. (coautor). 1985; - Colinda crăciunului. 1995; - Ţara Bihariei. Vol. 1., 2000; - Ţara Bihariei. Vol. 2.,  2001; "Istoria gândirii şi a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti" (1982), "Colinde" (1995), "Ceramica habană din Transilvania" (2003), "Colinde străvechi de pe Valea Someşului" (2005), "Obiceiuri tradiţionale din Transilvania" (2006);
Volume îngrijite: Vasile Bărean, "Poezie adevărată" - Memorii din război 1916-1917, Cluj-Napoca (1999); Grigoriu Crăciunaş, "La fântâna soarelui" - colinde vechi (2001); Gheorghe Pavelescu, "Colinde din Transilvania" (2005);
Referiri: - Chiriac, Aurel.  Transportul şi desfacerea produselor meşterilor specializaţi în prelucrarea lemnului din Depresiunea Beiuşului.   În:   Crisia (Oradea). An. 14, nr. 14, 1984, p. 445, 455; - Clujeni ai secolului XX –dicţionar esenţial-. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000; - Mărgineanu, Ion. Oameni din Munţii Apuseni. Început de dicţionar fără sfârşit… p. 253; - Vasilescu, Stelian. Oameni din Bihor -dicţionar sentimental-  Vol. 1… p. 497, http://www.whoiswho-verlag.ch;
Ioan Igna, Ingrid Oiţă-Igna, Simion Suciu

luni, 18 august 2014

DRUM BUN, JANOS!

Strecurându-ne prin jungla subzistenţei, nici nu ne dăm seama că pe zi ce trece suntem tot mai puţini. Constatăm aceasta doar când suntem în faţa faptului împlinit, când cale de întoarcere nu mai există. Azi dimineaţă am aflat cu stupoare că unul dintre prietenii mei, profesorul Ioan Miklos, ne-a părăsit pentru totdeauna ieri, trupul fiindu-i încredinţat pământului iar sufletul, Bunului Dumnezeu.  Posibil să se fi împlinit o lună de când ne-am văzut ultima oară, am stat atunci oleacă de vorbă, la "o poveste scurtă", cum ne plăcea la amandoi să spunem, mi s-a părut mai trist ca deobicei (oricum, nu sunt prea mulţi care debordează de veselie, în ziua de azi), purta barbă dar mi-am zis că e artist, dar nici nu mă gândeam că sfârşitul îi este atât de aproape, că într-o vară ca asta, tocmai o să ne părăsească.

Drum bun, Janos!!!

R.I.P. ! Dumnezeu să-l Odihnească iar familiei Sincere Condoleanţe!Profesorul, pictorul şi graficianul Ioan Miklos s-a născut în anul 1949 în Episcopia Bihor (lângă Oradea), Studiile secundare le face în Beiuş. 1975 - absolvent al Facultatii de Arte Plastice si decorative, al Institutului de Arte Plastice "Ion Andreescu" din Cluj Napoca, Sectia Pedagogica
2004 - Diploma de Licenta in Arte - Specializarea Pictura cu durata de studii 5 ani a Universitatii de Arta si Design din Cluj Napoca.
A fost profesor de arte plastice la Clubul copiilor din Beiuş, obţinând cu copii din cercul de pictură rezultate remarcabile în ţară şi străinătate şi numeroase premii.
A fost profesor de arte vizuale la Şcoala cu clasele I-VIII "Nicolae Popoviciu" din Beiuş. A fost unul din principalii promotori, alaturi de prof. Anton Naghiu, care, prin activitatea sa creatoare, de organizare, dar şi de îndrumare, a propulsat municipiul Beiuş în constelaţia centrelor importante din România în care Ex librisul a făcut o adevărată şcoală şi a contribuit activ la dezvoltarea mişcării naţionale de Ex libris. Acum la ceasul rememorărilor se cuvine a prezenta câteva date din palmaresul său care relevă că orientarea precumpănitoare a graficianului spre Ex libris nu a fost o cheltuială zadarnică de energie şi talent şi că fiecare lucrare a sa este o rostire încărcată de simboluri.
De la prima sa lucrare de Ex libris ieşită din creuzetul laboratorului său, în anul 1981, a realizat peste 300 de Ex librisuri, exersând cu succes tehnica linogravurii, a xilogravurii, a gravurii în metal şi desenul în tuş. În perioada 1981-2000 artistul este o prezenţă familiară - obişnuită în aproape toate expoziţiile de grafică mica Ex libris organizate în ţară, şi participă la peste 50 de expoziţii internaţionale de acest gen, potenţând pozitiv pe lista participanţilor din România la aceste manifestări. Graţie acestei activităţi prodigioase, a premiilor obţinute, dar şi a talentului său, devine membru al unor asociaţii şi uniuni din ţară şi străinătate cum sunt:  Cercul de Bibliofilie şi Ex libris Beiuş (1983), Asociaţia Ungară de Ex libris (Kisgrafika) Budapesta (1985), Asociaţia Franceză (AFCEL) Nancy (1987), Asociaţia Belgiană (Graphia) Sint-Niklaas (1988), Instituto Internazionale Ex Libris "Gianni Montero" Soveria Mannelli, Italia (1988). ( prof. Anton Naghiu). [Selectăm câteva din ţările şi localităţile în a căror expoziţii de grafică mica Ex libris a fost prezent beiuşanul Ioan Miklos: Kronach-Germania (1983), Bormio-Italia (1985), Frederiksharn-Danemarca (1988), Connectcut-USA (1993), Belgia (1995), Franţa (1996), Japonia (2000) etc. Are un palmares bogat, demn de inalta apreciere, ca artist plastic (grafician) in tara si in strainatate (Belgia, Bulgaria, Cehia, China, Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania, S.U.A si Ungaria, fiind detinator a numeroase diplome, medalii si premii obtinute pe plan national si international. 
Din 1982, participa la expozitiile judetene de arta plastica cu lucrari de pictura si grafica, filiala Bihor a Uniunii Artistilor Plastici
Expozitii personale:  1983, 1984, 1986, 2003, 2005, 2006 Oradea: 1986, 1996 Beius: 1993, 1995 Turkeve, Gyula, (Ungaria), 1995, 2009
Cluj Napoca: 1997, Ketegyhaza (Ungaria), Salonta: 1998 Soest (Germania); Bekescsaba, Komlo (Ungaria) 2000 Paks, Tiszafoldvar, Kotegyan (Ungaria)
Activitatea sa artistica este prezentata si figureaza in dictionare de arta plastica, almanahuri, enciclopedii si publicatii de specialitate.
            S-a stins din viaţa la 15 august 2014.