luni, 27 iulie 2015

Personalitati beiusene nascute pe 28 iulie

COŢIU, Aurel **. matematician român, preocupat în domeniul analizei numerice. S-a născut la 28 iulie 1926 în Chiraleu jud. Bihor. Face şcoala primară în satul natal. Rămas orfan, prin sârguința sa a învins greutățile
școlare. A urmat Liceul la “Emanuil Gojdu” din Oradea iar în 1945 a trecut examenul de bacalaureat la Liceul “Samuil Vulcan” din Beiuş. A urmat superioare la Universitatea din Cluj, Facultatea de Matematică şi Fizică și
încă înainte de a termina Fac. a fost numit preparator, apoi asistent (1950) și în 1951 asist. la Inst. Politehnic din Cluj. Coțiu a fost elevul lui D. V.
Ionescu. Este preocupat în domeniul analizei numerice (integrarea numerică a ecuațiilor diferențiale). Are numeroase lucrări în legătură cu preocupările sale. ( Iuliu Deac, Dicționar enciclopedic al matematicienilor - http://www.romai.ro/)

A fost avansat lector (1961)  iar în 1963 conferentiar la Politehnica din Cluj.Îşi ia doctoratul în matematică  în anul 1961. A urmat cariera universitară între anii 1970 şi 1992. A fost profesor referent la “Zentralblatt  fur Mathematik” din Berlin ( 1964 – 1991) şi la “Mathematical Revievs” ( 1967 – 1991 ). Membru al “Societăţii americane de matematică”. (I. O-I.)


POPA, Vasile: Prof. univ. dr. ing. Născut în localitateaTotoreni, judeţul Bihor, la 28 iulie 1936. Şcoala primară în satul natal, studii secundare la Liceul “Samuil Vulcan” Beiuş, studii superioare la Institutul de Mine Petroşani, Facultatea de Mine, specialitatea Exploatări miniere, 1959 şi al Institutului central pentru Pregătirea Cadrelor de Conducere, specialitatea Conducerea activităţii în industrie în 1973. În anul 1972 îşi ia doctoratul cu teza: Contribuţii la perfecţionarea metodelor de pregătire a zăcămintelor filoniene în scopul reducerii pierderilor în pilieri”. Desfăşoară activitate didactică universitară parcurgând toate gradele până la cea de profesor. La această dată este profesor la Universitatea Baia Mare, Facultatea de Mine. Este autor şi coautor la lucrările: Manualul inginerului de mine. Vol. 3. Editura Tehnică, 1986; Săparea şi susţinerea lucrărilor miniere. Vol. 1 şi 2. Curs universitar; Îndreptar pentru ridicarea calificării maistrului minier. A publicat numeroase articole în reviste de specialitate în domeniile: metode de exploatare a zăcămintelor filoniene; metode noi de săpare a suitorilor; Perfecţionarea metodelor de pregătire; explozivi şi lucrări de împuşcare; utilaje miniere.. Deţine 8 certificate de inovator şi 5 decoraţii.
Referiri: - Dicţionarul specialiştilor. Un “who’s who” în ştiinţa şi tehnica românească…  p. 285. (I.I.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu