miercuri, 19 aprilie 2017

VIDU BIDILEAN

BIDILEAN, Vidu**: inginer agronom, economist, doctor în economie, prof. univ. visiting Universitatea Padova-Italia, laureat al premiilor Academiei Române, Academiei de Știinţe Agricole și Silvice), membru al Asociaţiei Internaţionale “Farm management” și al Asociaţiei  Internaţionale a Economiștilor Agrarieni, membru de onoare al ASAS din 2013. S-a născut în 12 aprilie 1928 în  Albeşti, jud. Bihor. A urmat şcoala primară în localitatea natală între anii 1935 – 1941. Studiile secundare le face la Beiuş unde  îşi ia bacalaureatul în anul 1949. Studii superioare le face la Facultatea de Agronomie din Timişoara (1949 – 1954), Institutul Politehnic Bucureşti (1961 – 1963). In anul 1974 îşi ia doctoratul. Parcurge toate  treptele didactice din învăţământul superior predând la  Facultatea de Agronomie Timişoara, Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice Bucureşti, Centrul de Perfecţionare a Cadrelor din Administraţie (CEPECA) Bucureşti. Participă la un stagiu de specializare pe lângă Biroul Internaţional al Muncii la Institutul de Gestiune şi Economie Rurală de la Paris, participare câştigată prin concurs. După 1989 lucrează ca expert pe lângă cele două camere ale Parlamentului României. Este prezent cu peste 200 de studii şi articole în diverse reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Participă la numeroase manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate: Copenhaga, Hamburg, Sofia, Dijon, Banf – Canada, Malaga ş. a. A reprezentat România la Conferinţa Generală Europeană FAO la Lisabona. Conferenţiază pe teme economice în Franţa la Paris şi Melun. Traduce din franceză  pe Albert  Chamdor cu Tamerlan si pe Paul Rival cu Cezar Borgia.   (S. O.)
Publică 16 volume dintre care amintim: - Economie, legislaţie agrară şi protecţia muncii. Bucureşti, 1979; - Agricultural planing  iasterm an west Europa: a Comparativ analisis.  Padova, 1984;  -Intensificarea producţiei agricole.  Bucureşti, 1984; - Organizarea, conducerea şi eficienţa lucrărilor de îmbunătăţiri funciare.  Bucureşti, 1984;  -Organizarea , conducerea şi eficienţa chimizării în unităţile agricole.  Bucureşti, 1989; - Agricultura României şi Uniunea Europeană.  Bucureşti, 1993; Uniunea Europeană – instituţii, politici, activităţi. Bucureşti, 2000.
Referiri: - Vasilescu, Stelian. Oameni din Bihor…  p. 531. http://www.asas.ro/


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu