vineri, 18 ianuarie 2013

GAVRIL COSMA - 150 de ani de la nastere


Notar public, om politic. S-a născut la 25 ianuarie 1863, în Beiuş, - A decedat în  Beiuş în 1942. Şcoala primară şi studiile secundare le face la Beiuş şi Nyregyhaza (Ungaria). A fost auditor la Şcoala de Oeonologie şi Pomologie din Klosterneuburg (Austria de jos). Studiile universitare le-a făcut la Academia de Drept din Oradea şi Cluj, unde şi-a luat licenţa şi doctoratul. Cenzura de avocat o depus-o în Budapesta. In anul 1894 şi-a deschis biroul avocaţial în Beiuş, unde profesează avocatura până în anul 1928 când a fost numit notar public în Beiuş. In două rânduri a fost mutat la Vaşcău şi readus în Beiuş unde a desfăşurat o activitate politică socială şi culturală bogată, vrednică de admirat. Bun creştin ortodox, român devotat, a luptat cu toată tăria să apere libertăţile bisericeşti şi naţionale ale românilor. A iniţiat şi împreună cu vechii beiuşeni, a înfiinţat o şcoală primară de fete, pentru a le feri să frecventeze şcoala primară maghiară şi care puteau apoi continua la Liceul de fete din Beiuş; pentru încurajarea studiului limbii române în liceul din Beiuş, a donat 1000 coroane din care să se dea bursă unui elev sârguincios; a susţinut Internatul diecezan ortodox român pentru băieţi din Beiuş, în conducerea căruia a activat, a luptat aproape singur pentru înfiinţarea Şcoalei Normale de fete,  de conducătoare pentru grădiniţele de copii şi aşezarea acesteia în monumentalul edificiu rămas de la unguri.  A organizat diverse activităţi reuşite care să ducă la primirea de ajutoare necesare măririi edificiului. Tot din iniţiativa şi stăruinţa lui s-a făcut o capelă în care se oficiază Sfânta Liturghie în duminicile şi sărbătorile legale, iar elevele îşi fac rugăciunile zilnice. A luat parte ca delegat al unor societăţi şi asociaţii din Beiuş  la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. De asemenea a activat în toate mişcările naţionale ce au urmat actului Unirii. Din anul 1892 a făcut parte activă din toate corporaţiile bisericeşti şi şcolare,  a fost membru în diferite societăţi, reuniuni şi asociaţii create în sprijinul comunităţii, a colaborat la înfiinţarea principalelor institute româneşti de credit din Transilvania, Banat şi Crişana. Din 1919 a fost senator de Beiuş până în anul 1926. In calitate de senator a militat continuu pentru a obţine sprijinul guvernamental necesar dezvoltării Beiuşului, instituţiilor şi şcolilor sale. A fost un avocat al cauzelor ţărăneşti pe care a încercat în permanenţă să îi ajute. La funeraliile lui au fost prezenţi un număr mare de ţărani din mai toată Ţara Beiuşului. ( Aurel Tripon. Almanahul Crişanei…). 
Ioan Igna - Personalia


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu