marți, 26 februarie 2013

SCRISOARE DESCHISA PRIMULUI MINISTRU VICTOR PONTA


Stimate domnule Prim-Ministru, Victor Ponta,


În numele cetãtenilor din zonele vizate de exploatarea gazelor de sist, ne simtim obligati sã vã adresãm aceastã scrisoare deschisã, prin care sã ne manifestãm surprinderea si consternarea fatã de modul în care, în ultima dumneavoastrã declaratie, faceti referire la urgentarea trecerii la explorarea si exploatarea gazelor de sist pe teritoriul României, cu argumente care dovedesc cã analiza dumneavoastrã vine dintr-o singurã directie, si anume sprijinul corporatiilor strãine, doritoare de profit, fãrã a vã deranja sã analizati si consecintele pentru familiile de români, supuse efectelor fracturãrii hidraulice. Domnule Prim-Ministru, când vã aflati în opozitie, vorbeati despre “riscurile geologice, de mediu, de poluare apelor freatice etc.” si criticati, cu vehementã, faptul cã guvernul Ungureanu a acordat trei licente de explorare – exploatare în Dobrogea, iar acum, când sunteti la putere, spuneti cã “negocierele cu Chevron pentru exploatarea gazelor de sist, vor reprezenta o zonã de interes” si “ar fi o solutie pentru a spori independenta energeticã a României” si v-ati permis, cu o usurintã greu de înteles, sã acordati si dumneavoastrã cinci licente de explorare – exploatare în Tulcea, Banat si Bihor. De asemenea ne-a surprins atitudinea pe care ati avut-o la iesirile de la B1 TV si alte posturi de televiziune, unde tratati acestã problemã fãrã o realã responsabilitate, afirmând, ca si când ati dat cu zarul, cã “gata, m-am hotãrât, sunt de acord cu exploatarea gazelor de sist”. Nu întegem nici faptul cã nu tineti cont de pãrerile specialistilor si oamenilor de stiintã de bunã credintã, care considerã metoda fracturãrii hidraulice chiar criminalã pentru om si naturã, nu tineti cont nici de atitudinea responsabilã a Frantei si Bulgariei, care au dat legi de interzicere a acestui procedeu, sau a Germaniei, Danemarcei sau Marii Britanii, care au instituit adevãrate moratorii de sistare a explorãrii gazelor de sist, nu tineti cont de dezastrele întâmplate peste tot unde acest procedeu s-a aplicat (Ecuador, Nigeria si chiar America etc.) si vã multumiti doar cu sfaturile primului ministru polonez, cu care sustineti cã v-ati sfãtuit si v-a lãmurit. Deci cu minciunã si necinste ati reusit sã furati, practic, voturile românilor dupã care i-ati trãdat si la fel ca cei din guvernãrile trecute. Tineti cu orice pret, din motive pe care nu le întelegem, sã aduceti chiar moartea în familiile care au ghinionul sã locuiascã în aceste zone. Cum puteti, domnule Prim- Ministru, sã fiti asa de cinic, sã ne umiliti si sã arãtati cã noi si copiii nostri, ca si viata noastrã si a copiiilor nostri, nu conteazã pentru dumneavoastrã?! Dintr-un om al sperantelor românilor, ati devenit un trãdãtor al intereselor acestora si, ce este mai grav, dovediti cã sunteti în stare sã luati, fãrã regrete, decizii care vor afecta în viitor sãnãtatea si viata familiilor din Moldova, Dobrogea, Banat sau Bihor. Astãzi, credem ca fiind adevãrat zvonul cã de fapt sunteti cel aprig sustinãtor al presedintelui Bãsescu si cã v-ati angajat cu toatã hotãrârea sã duceti la îndeplinire angajamentele nefaste pentru România pe care acesta le-a semnat. Ne umiliti, domnule Ponta, mai dur si mai repede decât au fãcut-o presedintele Bãsescu si guvernele anterioare, si ne aduceti într-o stare de disperare pe care nu meritãm sã o avem. Care este pentru noi deosebirea între vechea si noua guvernare pe care mai ieri o criticati vehement? Niciuna!! Ba, mai mult, se pare cã sunteti mai grãbiti sã finalizati asemenea proiecte periculoase pentru viata noastrã si a mediului în care trãim fãrã sã vã gânditi cã veti afecta profund viitorul copiilor nostri pe aceste meleaguri! Ne facem datoria sã vã informã m, domnule Prim-Ministru, cã populatia din zonã este iritatã si disperatã, mai ales dupã ce au fost date trei certificate de urbanism de cãtre Consiliul Judetean Vaslui, pentru firma Chevron, în vederea amenajãrii careului fiecãrei sonde, organizarea de santier si asigurarea utilitãtilor necesare si realizarea forajelor pentru cele trei sonde de explorare. Având în vedere cã, probabil din cauza necunoasterii, eronat faceti afirmatii cum cã explorarea nu este însotitã de efecte dãunãtoare mediului si vietii omului, ne facem datoria sã vã informãm cã între explorare si exploatare trebuie sã vedeti o totalã egalitate sub aspectul procedeului de fracturare si a efectelor asupra mediului si vietii oamenilor, doar cã aria de întindere este mai micã în cazul explorãrii datoritã numãrului mic de puturi (1 la 5 folosite). În aceste conditii disperarea populatiei este uriasã, îngrijorarea pentru propria viatã s-a transformat într-o spaimã de nedescris, motiv pentru care si hotãrârea de a se opune, prin orice mijloace, instalãrii acestor sonde si apãrãrii dreptului la viatã, este si mai mare. În conditiile când viata o demonstreazã cu prisosintã cã, în România, multe institutii, în loc sã emitã decizii în concordantã cu legea sau în baza rezultatelor stiintifice la dispozitie, mai de grabã executã ordinele sau recomandãrile factorului politic, nu avem nici o garantie cã, din punct de vedere al avizului de mediu, organele abilitate îsi vor face datoria cu responsabilitate, si credem cã aceste avize se vor da cu multã usurintã. Suntem sceptici, tot din acest motiv, cã pentru consultarea populatiei se vor întreprinde mãsuri complete si în concordantã cu legislatia în vigoare si mai ales cu asteptãrile populatiei. În aceastã situatie, domnule Prim-Ministru, populatia este obligatã sã nu cedeze în fata acestei “impuneri cu forta” a utilizãrii fracturãrii hidraulice pe meleagurile pe care locuieste. Chiar dacã suntem “undeva în Moldova”, cum spune domnul Corlãtean, ne iubim copiii si nu dorim sã-i lãsãm pradã pericolelor fracturãrii hidraulice asa cum altii si, iatã chiar si dumneavoastrã, vreti sã o faceti. Dumneavoastrã în locul nostru ce ati face? Domnule Prim-Ministru, noi dorim sã fim tratati drept cetãteni cu dreptul de a locui si munci pe meleagurile pe care ne-am nãscut, si nu undeva departe de ele. Nu putem accepta sã ne condamnati la moarte asa de usor! Atunci când ati luat asemenea decizii, dovediti cã nu v-ati gândit cã si dumneavoastrã aveti copii si le doriti sãnãtate, cã aveti rude si le doriti sãnãtate, cã aveti prieteni si vã intereseazã viata lor, cã sunteti un român în fruntea unui guvern al românilor, si nu al altora, cã acestia vau ales în speranta cã veti face fapte bune, si nu pentru a le aduce necazuri de genul acesta. Domnule Prim-Ministru, acum, când gratie acestui popor sunteti la guvernare, dacã nu aveti nimic grav de ascuns fatã de popor si în special fatã de populatia din zonele în care au fost aprobate, fãrã discernãmânt, licente de explorare si exploatare a gezelor de sist, de ce vã grãbiti sã sprijiniti acest proiect? Dacã nu aveti întelegeri care sã contravinã intereselor României sau poporului român, vã cerem sã desecretizati acordurile petroliere încheiate cu firma Chevron si sã interziceti în România prin lege, asa cu au procedat Franta si Bulgaria, folosirea metodei fracturãrii hidraulice pentru exploatarea resurselor minerale neconventionale, lichide, solide sau gazoase. Domnule Prim-Ministru, pentru a fi evitate incidentele posibile între populatia din zonã si cei care ar îndrãzni sã vinã pentru a monta o sondã pe teritoriile unei comune, vã adresãm apelul sincer si ferm de a analiza cu atentie toate adevãrurile despre metoda fracturãrii hidraulice si a interveni cu mãsuri de sistare a continuãrii acestui proiect. Având în vedere cã, probabil, din cauza necunoasterii, eronat faceti afirmatii cum cã explorarea nu este însotitã de efecte dãunãtoare mediului si vietii omului, ne facem datoria sã vã informãm cã între explorare si exploatare trebuie sã vedeti o egalitate din acest punct de vedere, aria de întindere fiind mai micã în cazul explorãrii datoritã numãrului mic de puturi (1 la 5 ) care se pot folosi. Ne facem de asemenea datoria de onoare de a vã trimite si un material informativ din care poate vã veti da seamã cã avem tot dreptul sã considerãm aceastã metodã periculoasã pentru mediu si viata omului si sã ne opunem acceptãrii ei, luptând astfel pentru un singur scop, acela de a ne apãra viata noastrã si a urmasilor nostri.
Cu stimã si consideratie,
Reprezentantii Grupului de Initiativã al Societãtii Civile din Bârlad
si ai populatiilor din zonele vizate de licentele de exploatare a gazelor de sist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu