miercuri, 28 iunie 2017

ALEXANDRU CIPLEA (1895 - 1938)

       
Foto: http://dspace.bcucluj.ro
CIPLEA, Alexandru**. Istoriograf, folclorist, publicist. (Pseudonim A.C. Albinus) S-a născut  la 28 iunie 1895 în localitatea Biserica Albă azi în Ucraina – A încetat din viaţă la 12 noiembrie 1938 în Cluj. 
A urmat studiile secundare la Liceul “Samuil Vulcan” din Beiuş, cele superioare teologice la Universitatea din Budapesta, pe care le-a încheiat în anul 1908. În anul 1910 şi-a luat doctoratul în teologie. A fost numit  Profesor la Liceul graniceresc din  Nasaud. Din 1924 a fost transferat la Academia de Teologie Greco-Catolică din Gherla devenind profesor universitar şi şef al catedrei de Istorie bisericească şi Drept canonic  iar în 1924 este mutat la Cluj. A fost un admirator şi culegător al folclorului românesc din zonă. A cercetat şi publicat materiale  privind istoria românilor maramureşeni. A colaborat la periodicele: Analele Academiei Române – Memoriile Secţiei de Istorie ;  Arhiva Someşană; Cultura creştină; Familia etc.   (I. O-I.)
 Scrieri: - Documente privitoare la Episcopul Ioan Traca din Maramureş. Gherla, 1911; 
- Episcopul Ioan Traca şi Episcopia Maramureşului. Gherla, 1911;
- Documente privitoare la Episcopia din Maramures, Bucuresti, 1916, 128 p. (An.  Acad.  Rom., M.S.I., s. II tom.  XXXVIII, 1915 - 1916, p. 249-376) 
- Documente bisericesti in "Arhiva Somesana", nr. 1, 1924, p. 21-40 si nr. 2, 1925, p. 20 - 50 (in colaborare); Nasaudul, Bucuresti, 1924,52 p. (in colaborare); - Săracă Ţara  Maramureşului. Cluj, 1938; (diferite articole publicate sub pseudonimul "Albinus"),.
- Poezii populare din Maramures, in An.  Acad.  Rom., M.S.L., tom.  XXVIII, 1906, p. 413 -532 (si extras, 120 p.),
- Mica Biblie sau Istoria descoperirii dumnezeiesti. I.Legea Veche, Blaj, 1918, 160 p. (ed. a III-a, Blai, 1926), II. Legea Noua (ed. a II-a, Blaj, 1924); traducerea manualului de Istoria Bisericii al lui F. Mourret si J. Carreyre, vol. I, Gherla, 1926.
- Documente bisericeşti. In:  Arhiva Someşană, Nr. 1, 1924, p. 21 –40;
- Documente privitoare la Episcopia de Maramureş.  In:  Analele Academiei Române – Memoriile Secţiei Istorice. Tom. 38, 1915 – 1916, p. 249 –376; 
- Gânduri de actualitate.  In:  Cultura Creştină ( Blaj ) An. 5, Nr. 11, 1915, p. 321 –324. 
- O delimitare de graniţă între Maramureş şi districtul Năsăudului.   In:  Arhiva Someşană. Nr. 1, 1924, p. 49 – 60.
Referiri: - Enciclopedia istoriografiei româneşti… p. 98; - Marina, Mihai. Maramureş. Portrete şi medalioane.  Cluj-Napoca, Editura Dragoş Vodă, 1998. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu