vineri, 23 aprilie 2010

LUNA CINSTIRII…pe plan educaţional


Beiuşul, burgul românesc din depresiunea care îi poartă numele, alintat de mulţi cu denumirea de Binş, are două branduri incontestabile: târgul Binşului şi imaginea sa ca oraş cultural – oraş al şcolilor. Aici viaţa are alte coordonate, se desfăşoară şi după reguli nescrise, una dintre aceea fiind „Copii trebuie să facă ŞCOALĂ”. Aici educaţia se împleteşte cu istoria, cu cultura şi cu tradiţia şi, iată, cu ocazia sărbătoririi Zilei Municipiului Beiuş, în sala mică a primăriei a avut loc lansarea a trei proiecte de activităţi extracurriculare de către Liceul Pedagogic „Nicolae Bolcaş”. La lansare au participat primarul municipiului Beiuş prof.ec. Adrian Domocoş, prof. Eugenia Lezeu – directorul–adjunct al liceului, directorii şcolilor implicate în proiect, profesori, invitaţi din cadrul primăriei precum şi mulţi elevi. De remarcat faptul că, iniţial, coordonatorii proiectelor au consultat părinţii copiilor implicaţi în acestea. Iată şi proiectele lansate:
„Iau decizii corecte” proiect elaborat de Liceul Pedagogic „Nicolae Bolcaş”, participant la Concursul naţional de proiecte antidrog „Împreună”, iniţiat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având ca obiectiv fundamental: reducerea factorilor de risc faţă de consumul de alcool, tutun şi droguri la adolescenţi şi preadolescenţi. Partenerii liceului în acest proiect sunt: Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Autoritatea de Sănătate Publică Bihor, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor, Episcopia Ortodoxă a Oradiei, Serviciul Internaţional de Salvare a Copiilor, Organizaţia din România, Casa Corpului Didactic, Primăria Municipiului Beiuş, Şcoala cu clasele I-VIII Bunteşti, Şcoala cu clasele I-VIII Curăţele, Şcoala cu clasele I-VIII Meziad – structură a Şcolii cu clasele I-VIII Remetea şi Comitetul de părinţi.
Un alt proiect este „Tinerii dezbat”, proiect iniţiat în cadrul Anului European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului împreună cu partenerii săi - Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună", Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică, Policy Center for Roma and Minorities, precum şi Departamentul de Relaţii Interetnice, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Roma Education Fund Budapesta şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Liceul Pedagogic „Nicolae Bolcaş” este una din cele două unităţi şcolare bihorene selecţionate să participe la  o campanie de dezbateri şi informare referitoare la minorităţi şi grupuri vulnerabile, derulată în cadrul proiectului „Tinerii dezbat" şi care vor reprezenta judeţul la confruntarea regională.
 Concursul cu tema „Dacă sunt curat, sunt sănătos!”, din oferta educaţională a judeţului Bihor este o componentă a proiectului „Investeşte în  oameni!” - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa prioritară: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.1  „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”. Titlul proiectului:   „Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copiii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din România”. Cod Contract: POSDRU/1/1.1/S/7. Beneficiar: Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, A.7.4. Organizarea de concursuri pentru elevi (activităţi extracurriculare şi extraşcolare).
La încheierea manifestării, d-ra Eugenia Lezeu îmi mărturisea: „Aici s-a încetăţenit obiceiul ca luna aprilie să fie declarată  lună a  cinstirii. Dedicăm municipiului Beiuş, în Luna cinstirii, cu ocazia Zilelor sale, oferta activităţilor extracurriculare desfăşurate la Liceul Pedagogic ,,Nicolae Bolcaş”, constând în derularea a şase proiecte naţionale, dintre care trei au fost lansate oficial în sala mică a Primăriei, azi 19 aprilie. La ora actuală, în şcoală se mai derulează trei proiecte: Simpozionul „Media@Junior ”, „O lacrimă pentru Terra” şi „Nouă ne pasă”. Vom reveni cu informaţii asupra derulării acestor proiecte.
Simion Suciu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu