vineri, 23 aprilie 2010

Finalizarea a două proiecte la Beiuş


Joi, 15 aprilie 2010, la Conferinţa de presă organizată în Sala mică a Primăriei municipiului Beiuş, primarul prof. Adrian Domocoş anunţa cu satisfacţie finalizarea a două proiecte finanţate prin programul PHARE 2006. Cele două proiecte au fost destinate comunităţilor de romi din localităţile Beiuş, Dumbrăviţa, Remetea, Căbeşti, Roşia, Răbăgani, Budureasa, Căpâlna, Dobreşti, Finiş, Şoimi şi Tinca.
Primul proiect „Angajarea şi calificarea la locul de muncă – o şansă pentru incluziunea romilor din Ţara Beiuşului” solicitat de Consiliul Municipal Beiuş a avut ca partener Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Locurilor de muncă iar ca asociaţi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse şi Grupul de Iniţiativă al Romilor din Beiuş. In cadrul acestui proiect au fost tipărite 4000 de pliante, a fost realizat un spot radio, s-au efectuat servicii de consiliere şi mediere profesională şi au fost calificate şi încadrate în muncă 28 de persoane de etnie romă. Bugetul proiectului a fost de 62930 euro din care 45220 finanţare nerambursabilă, 16170 euro contribuţie proprie aplicant şi 1540 euro contribuţie partener. Echipa managerială a fost compusă din Mircea Boloş, manager proiect, Lucian Budău, Ioana Nicolae, Emil Oaie, Rodica Monenciu şi Dan Ispas.
Cel de-al doilea proiect „SASTIPEN – model de dezvoltare comunitară pentru romii din Ţara Beiuşului” a avut ca manager de proiect pe Ioan Totoi asistat de Antal Maria, Dr. Monica Teaha, Dorina Costea, Beatrice Şerb, Adrian Şandor, Gelu Hasan, Viorica Popa din Şoimi şi Aurica Pantea din Dobreşti. Partenerul Consiliului Municipal Beiuş în acest proiect a fost Spitalul Municipal Episcop Nicolae Popoviciu Beiuş şi asociaţi, la fel ca la primul proiect, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse şi Grupul de Iniţiativă al Romilor din Beiuş. Finalitatea acestui proiect a fost achiziţionarea unei autospeciale dotată cu aparatură medicală, efectuarea activităţilor direct în comunităţile de romi – servicii de asistenţă sociaă şi servicii medicale. Săau efectuat controale medicale la peste 4000 de romi.
Bugetul proiectului a fost de 62871 euro din care 48351 valoare grant, 8470 euro contribuţie proprie şi 6050 euro contribuţie partener.
Simion Suciu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu