duminică, 20 decembrie 2015

BUD TIT (1846 - 1917)

BUD, Tit**: Preot, vicar episcopal, folclorist, publicist. S-a născut la 24 decembrie 1846 în Şugatag. Jud. Maramureş – Se stinge din viaţă la 18 august 1917 ( ? ) Urmează şcoala primară în localitatea natală, studii secundare la Ungvar şi Beiuş. Urmând tradiţia familiei face studii de teologie la Gherla. După terminarea studiilor  funcţionează capelan la Ieud, apoi la Episcopia de Gherla, de aici, la cerere pleacă în satul natal unde desfăşoară o importantă activitate în spiritul ridicării economice şi culturale a locuitorilor din acea parte de ţară. Este revizor diecezan, preşedinte al Reuniunii docenţilor români din Maramureş , vicepreşedinte al  Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş  funcţii din care a contribuit din plin la dezvoltarea învăţământului, a impulsionat cercetările de folclor în Maramureş şi a studiilor de istorie bisericească. A scris şi publicat îndreptare pentru preoţi, prelucrări de cuvântări funerare. De un interes aparte s-au bucurat şi se bucură lucrările lui referitoare la istoria parohiilor şi mănăstirilor din Maramureş. A făcut traduceri din literatura universală, cu predilecţie cea franceză: Adrien Gabrielly. De unde nu este reîntoarcere, o poveste de Alfonse Daudet şi alte câteva povestiri. Colaborează la numeroase reviste printre care:  Amicul familiei, Familia,  Gutinul,  Revista de critică literară, Transilvania, în Familia şi Gutinul fiind o prezenţă permanentă. Influenţat, probabil, de chestionarul lui Nicolae Densuşianu, la care răspunde, iniţiază şi se plasează în fruntea unei largi acţiuni de culegere a folclorului. In acest sens publică un apel în Gutinul , reprodus apoi şi de Familia şi Amicul familiei. (I. O-I., S.S.)
Scrieri: - Disertaţiuni despre episcopii şi vicarii români din Maramureş.  Gherla, Tipografia Diecezană, 1891; - Viaţa sfinţilor. Gherla, Tipografia Diecezană, 1897; - Insemnări şi date despre înfiinţarea parohiei greco-catolice române din Sighetul Marmaţiei. Gherla, Tipografia Diecezană, 1905; - Poezii populare din Maramureş. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1908; - Date istorice despre protopopiatele parohiile şi mănăstirile române din Maramureş din timpurile vechi până în anul 1911. Gherla, Tipografia Diecezană, 1911. - Sighetul Marmaţiei.   În:  Gazeta Transilvaniei (Braşov). An. 71, Număr jubiliar, iunie 1908, p. 40.

Referiri:  - Bianu, I. Culegerea de poezii populare din Maramureş de vicarul Tit Bud.  In: Analele Societăţii Academice Române. Partea administrativă. Tomul 30, 1907 – 1908, fascicolul 1; - Bârlea, Ovidiu. Istoria folcloristicii româneşti… - Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc. Vol. 1. 1800-1891… nr. 69,4687, 6587; - Hodoş, Eneea. Tit Bud. Poezii populare din Maramureş.  În:  Luceafărul (Budapesta). An. 8, Nr. 4, 1909; - [Tit Bud].  In:  Căminul nostru (Sighetul Marmaţiei). An. 1, Nr. 3-4, 1924; -  Pop, D. Folcloristica Maramureşului. Bucureşti, Editura Minerva, 1971; 41). - Biserica şi reşedinţa vicarului din Sighet. Vicarul Tit Bud din Sighet.   În:  Luceafărul (Budapesta). An. 4, nr. 3, 1 feb. 1905, p. 66-67. - Bud, Tit. Disertaţiuni despre episcopii şi vicarii români din Maramureş.  Gherla, Tipografia Diecezană, 1891. -Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900...  p. 127. - Fanache, V.  “Gând românesc” şi epoca sa literară. Studiu şi bibliografie… - Gheţie, Ion.  Începuturile scrisului în limba română. Contribuţii filologice şi lingvistice… p. 162. - Marina, Mihai. Maramureş. Portrete şi medalioane.  Cluj-Napoca, Editura Dragoş Vodă, 1998. - Triteanu, Mihail. Luceafărul 1902-1920. Indice bibliografic analitic… p. 2510, 3947, 4818.( Foto: Wikipedia)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu