joi, 10 decembrie 2015

LIANA COZEA

Foto: http://www.cartearomaneasca.ro/
COZEA, Liana *: Critic şi istoric literar, eseistă, profesor. S-a născut la 21 decembrie 1944 în Beiuş. Studii secundare le-a urmat la Școala Medie nr. 4 Oradea unde îşi ia  bacalaureatul în 1962. Studii superioare le-a urmat la Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj, absolvind în anul 1967. În  anul 1981 îşi ia  a doua licenţă în limba  şi literatura română şi limba şi literatura engleză la aceeaşi facultate. În anul 1993 a obţinut doctoratul cu teza “Prozatoare ale literaturii române moderne”, lucrare care  a devenit carte. Debutul său a avut loc în anul 1973 în revista Lucrări ştiinţifice, Seria Literatură, vol. VII, a Universităţii din Oradea ( pe atunci Institutul Pedagogic Oradea). Colaborează la revistele Steaua, Apostrof, România literară, Studia Universitaria  Babes-Bolyai Cluj. Colaborează la revista Familia din 1983 cu eseuri, interviuri, anchete literare etc. Are publicate peste 50 de lucrări în periodicele amintite şi patru cărţi. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.  Cărţile Lianei Cozea s-au bucurat de o bună primire din partea publicului cititor şi al criticii literare: recenzii şi cronici au apărut în “România literară” (Andreea Deciu, Gheorghe Grigurcu şi Alex. Ştefănescu), “Familia” (Cornel Ungureanu, Doina Curticăpeanu), “Steaua”, “Literatorul”, “Apostrof” (Mircea Popa) etc. Liana Cozea este cadru universitar la Universitatea din Oradea, profesor universitar la Facultatea de limba şi literatura română. ( Stelian, Vasilescu. Oameni din Bihor… p. 308). În anul 1995 i se decernează Premiul „M.G. Samarineanu” al revistei Familia. Este membră a Uniunii Scriitorilor, Filiala Cluj.

Volume: Prozatoare ale literaturii române moderne, 1994; Cvartet cu prozatoare, 1997; Dana Dumitriu – portretul unei doamne, 2000; Exerciţii de admiraţie şi reproş – Hortensia Papadat-Bengescu, 2002; Confesiuni ale eului feminin, 2005, Editura Paralela 45; (Premiul pentru critica si istorie literara al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, 2006); Mozaic literar, 2009; Liana Cozea, Ioana Cistelecan, Dana Sala, Marius Mihet, Scriitoarea, 2009; Al doilea Eu, 2013, Editura Cartea Românească. (I. I., S.S.)
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu