vineri, 27 ianuarie 2017

IOAN BOROȘ (1850 - 1937)

           BOROŞ, Ioan**. Preot, publicist, istoric. S-a născut la 20 octombrie 1850 în  Carei – A încetat din viaţă la 29 ianuarie 1937 la  Lugoj. A urmat şcoala primară în localitatea natală, studiile  secundare la Beiuş. Deoarece nu a fost primit în Seminarul de la Oradea, s-a dus la Lugoj, de unde a fost trimis la Universitatea din Viena 1869 – 1873. După absolvire se stabileşte la Lugoj, unde îndeplineşte diferite funcţii în administraţia bisericească: cancelar diecezan, vicenotar consistorial iar în anul 1877 este hirotonit preot celib. În anul 1880, este numit paroh la Zăbrani unde rămâne până în 1897. Inițierea în jurnalistică prin colaborarea la “Sionul Românesc” din anii studenției dar şi provocările din perioada petrecută în citadela de cultură de la Beiuş îl determină să se dedice cercetării istoriei şi culturii neamului românesc şi comunicării rezultatelor prin scris şi viu grai. La inițiativa sa, sub patronajul Ministerului Cultelor, Instrucţiunii Publice şi Bibliotecilor s-a înființat primul muzeu al Lugojului,  în anul 1905, sub numele Reuniunea de Muzeu a Comitatului Caraş-Severin. În 1911 este numit canonic prepozit. A fost delegat de Lugoj la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, 1 decembrie 1918.  În 1922  Sfântul Părinte Papa Pius al XI-lea îl numeşte Episcop titular, cu numele de „al Tesbiei”, însă nu a fost consacrat nici odată. Între 1918 şi 1936 a fost  preşedintele secţiei Banat a Comisiei pentru conservarea monumentelor istorice. Are importante contribuţii la istoria Banatului, a Caransebeşului, a răscoalei lui Horea, a mişcării revoluţionare condusă de Tudor Vladimirescu, ecourile lor în Caraş – Severin. Scrie mai multe lucrări privind istoria bisericii şi viaţa şi activitatea lui Eftimie Murgu etc. A colaborat la elaborarea Enciclopediei române a Astrei. Grav bolnav, se stinge la 29 Ianuarie 1937 la Lugoj.  (I. I.)
Foto: http://www.buletindecarei.ro/
Scrieri: 
   -    Liturghierul, 1880.  -  Ritual sau explicarea riturilor sacre ale Bisericii greceşti catolice, Lugoj, 1881.-  Ierachia Bisericească sau Esplicarea Ceremonieloru sacre prescrise, Gherla, Tipografia „Aurora”, 1894. - Observări referitoare la Liturgieriul dat în Blaj la 1870, în „Foaia bisericească”, an IV, 1886, nr. 10. - Diecesa Lugoşului-Şematism istoric, publicat sub auspiciile Episcopului Dr. Demetriu Radu, Episcop greco-catolic. de Lugoj pentru jubileul de la Sânta Unire de 200 ani, de la înfiinţarea aceleaşi dieceze de 50 ani, Tipografia Ioan Virányi, Lugoj, 1903. – Organizarea şcoalelor naţionale româneşti în comitatul Caraşului la 1785- 1786, Caransebeş, 1914. -  Unirea românilor din Lugoj. Istoricul parohiei intre anii 1836-1860, Editura „Sionul Românesc”,Tipografia Husvéth & Hoffer, 1926. Reeditată, ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001. - Revoluţia lui Horea şi comitatul Caraş.   În:  Transilvania (Sibiu). An. 53,  1922,  p. 8 – 14;  - Frica de o răscoală a românilor din Zărand la 1800.  In:  Transilvania  (Sibiu). An. 57, Nr. 11 – 12, 1926, p. 629. - Evenimentele revoluţiei de libertate din anii 1848–1849 desfăşurate la Lugoj, Tipografia Naţională, Lugoj, 1927. -– 632;  - “Constituţia”, societate secretă română în Lugoj  (1830 – 1834).  Lugoj, 1928; – Deţinerea a doua a lui Eftimie Murgu.  In: Curierul Banatului, nr. 1, 1929; - Raporturile vechiului judeţ Caraş şi alte informaţii despre revoluţia lui Horea. In:  Analele Banatului (Timişoara). An. 4,  Nr. 1, fasc. 8, 1931, p. 90 – 98. - Boroş, Ioan. "Constituţia", societate secretă română în Lugoj (1830-1834).  Lugoj, 1928. Repertoriu istoric despre oraşul Lugoj si districtul Lugoj, respectiv vechiul judeţ al Caraşului din ani 1332- 1800, 31 iulie 1931.
Referiri:
- Albu, Nicolae. Istoria învatamântului românesc din Transilvania până la 18OO… p. 16, 236, 315;
- Enciclopedia istoriografiei româneşti…  p. 69; - Mihoc, Blaga. Valenţele emancipării. Blaj, Editura Logos ’94, 2004, p. 103.
- Sergiu Stoica. Biserica greco-catolicã din Banat în perioada anilor 1920 – 1948. Editura Eurostampa, Timişoara, 2011.  
- http://redesteptarea.ro/canonicul-ioan-boros-omul-care-a-redat-lugojului-memoria/
- http://www.buletindecarei.ro/2015/10/doua-personalitati-careiene-omagiate-pe-data-de-20-octombrie.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu