marți, 31 ianuarie 2023

EPISCOP NICOLAE POPOVICIU (1903 - 1960)

 


POPOVICIU, Nicolae***. Episcop. Ctitor. Publicist. S-a născut, într-o familie de ţărani fruntaşi, la 29 ianuarie 1903, în satul Biertan, judeţul Târnava Mare (actualmente în județul Sibiu). A încetat din viață la 20 octombrie 1960 la Mănăstirea Cheia, fiind înmormântat în satul Biertan. La 22 august 1992 este reînhumat la Biserica cu Lună din Oradea. 

A urmat studii la Dumbrăveni, Sibiu, la şcoala normală “Andrei Şaguna”, la Braşov, la Liceul “Andrei Şaguna”, la Academia Teologică “Andreiană”, unde în anul 1931 şi-a luat licenţa. În 1 septembrie 1929, este hirotonit diacon. Fiind celibatar, acest gest însemna angajarea către monahism. În 23 noiembrie 1934 diaconul Nicolae Popoviciu este hirotonit preot de către mitropolitul Nicolae Bălan. Tot în anul 1934, la Cernăuţi, îşi ia şi doctoratul. Prin grija mitropolitului Nicolae Bălan, care i-a apreciat valoarea, este trimis la studii în străinătate la Universităţile din Atena, Munchen, Tubingen, Leipzig şi Breslau. Între anii 1932 şi 1936 funcţionează ca profesor de teologie dogmatică şi fundamentală la Academia Teologică din Sibiu. Congresul bisericesc, constituit la 28 aprilie 1936, îl alege în scaunul de episcop al Oradiei pe preotul profesor dr. Nicolae Popoviciu de la Academia Teologică “Andreiană” din Sibiu. A fost hirotonit, în ziua de Rusalii a anului 1936, de alţi doi iluştri ierarhi: Nicodim Munteanu, Mitropolit al Moldovei, viitor Patriarh al României, şi Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului, însoţiţi de şase episcopi.

Om de aleasă cultură, iubitor de şcoală, de slujitorii şcolii şi elevii acestora îşi îndreaptă cu multă bunăvoinţă ochii spre Beiuş, propunându-şi ridicarea prestigiului Bisericii ortodoxe şi echilibrarea aportului  cultural al acesteia în raport cu cea greco-catolică. Lăudabilă aceasta întrecere între cele două Biserici în folosul culturii. Ea nu era pornită din spirit concurenţial, făcând prozelitism  sau învrăjbindu-i pe credincioşi ci, din contră, fiecare pe măsura posibilităţilor financiare, mai ridica o şcoală, un internat în folosul tuturor pruncilor de români. Exista, apoi, o adevărată competiţie între aceste aşezăminte, dar nu prin contrapunere, ci prin cooperare, finalitatea vizată,  şi de unele şi de altele, fiind aceeaşi: educarea în spirit ştiinţific, moral, religios și naţional a tinerilor din această parte de ţară.  Că existau şi unele nuanţe ce le particularizau activitatea, este adevărat şi probabil, inevitabil. Biserica greco-catolică manifesta o largă deschidere spre apus, spre cultura occidentală, în care scop episcopul unit Valeriu Traian Frenţiu a adus călugării francezi la cârma internatelor greco-catolice din Beiuş. Ori biserica ortodoxă, ramură a bisericii răsăritene, era preocupată de conservarea spiritului ei oriental. Tocmai de aceea, unul dintre motivele pentru care episcopul Nicolae Popoviciu a ridicat un nou local de internat în folosul elevelor ortodoxe, a fost acela de a le scoate de sub influenţa călugăriţelor de la internatul unit…” Ridicarea edificiului nou al Internatului Ortodox de Fete (actuala Şcoală cu clasele I-VIII “Nicolae Popoviciu”) a început în anul 1938 şi s-a desfăşurat concomitent cu zidirea corpului nou de clădire al Liceului Greco-catolic de Fete, alăturat vechii clădiri de la 1896.” În toamna anului 1939, impunătorul edificiu al Internatului Ortodox de Fete, una dintre clădirile cele mai frumoase ale oraşului Beiuş, este pregătit să-şi primească cele dintâi eleve interne. Animat de grija pentru copiii români, orfani de război, Nicolae Popoviciu începe ridicarea unui orfelinat (cămin-şcoală) pentru aceştia, pe str. Română unde se află Internatul Diecezan Ortodox de băieţi (actuala Policlinică). Ziarul Beiuşul din 26 iunie 1943 scria: ”Cei ce pornesc alături de Vlădicul Bihariei la ridicarea acestui monument de conştiinţă şi recunoştinţă românească, cred în bine şi de aceea îl fac cu atât elan... Orfelinatul din Beiuş va fi clădit din simţire şi cuget românesc şi creştinesc, el răspunde unui imperativ naţional: pregătirea generaţiei de consolidare a României pe veci întregite “. După anul 1945 lucrările la acest edificiu sunt sistate . Clădirea era însă aproape gata rămânând de efectuat doar tencuielile şi finisările. După aproape un deceniu, clădirea este terminată de către stat, dându-i-se destinaţia de spital, spital ce poartă numele de “Episcop Nicolae Popoviciu”.  În timpul ocupației horthyste din Ardeal, ierarhul este batjocorit și închis, apoi expulzat într-un tren de vite din orașul de reședință, împreună cu 283 de intelectuali orădeni. Își stabilește reședința la Beiuș, în apropierea graniței, rămânând aici până în 1945. Între 1 aprilie 1940 și 25 martie 1941, episcopul Nicolae Popoviciu devine și locțiitor al scaunului Episcopiei de Timișoara, atunci reînființată. În această calitate a organizat-o și înzestrat-o chiar din fonduri personale. Printre altele, lui i se datorează reședința episcopală și o clădire pentru Consiliul Eparhial, în centrul orașului Timișoara. După schimbarea politică de la 23 august 1944, episcopul Nicolae Popovici își va îndemna credincioșii să se roage pentru încheierea grabnică a păcii. Totodată, el încuraja pe soldații români de pe front să lupte pentru eliberarea țării, fiind permanent în mijlocul lor. Un exemplu concret în acest sens îl constituie vizita lui în mijlocul soldaților români aflați în Cehoslovacia, în perioada 4 mai - 3 iunie 1945. Începând cu Vinerea Patimilor, împreună cu preotul Cornel Sava și diaconul Cornel Moba, episcopul Nicolae a fost în mijlocul soldaților români aflați pe frontul de vest. Chiriarhul orădean s-a aflat timp de patru săptămâni în mijlocul soldaților din cele două armate române dintre Pystiany, Praga și Brno, unde a ținut peste 44 de predici ocazionale, a vizitat 7 spitale de campanie și a oficiat peste 32 de servicii religioase publice. Între anii 1947-1948 a fost ultimul președintele al Asociației Transilvănene pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA).

În 1949, după ce fuseseră deja îndepărtați mulți episcopi ortodocși români, vine rândul pentru Nicolae Popoviciu și Nicolae Colan, care urmau a fi mutați forțat. Opoziția Sfântului Sinod față de acest gest amână acțiunea. Deși amenințat fățiș, arhiereul orădean merge mai departe în lupta împotriva ateismului. Preotul Olimp Căciulă, bibliotecar la institutul Teologic, a spus: ”A vorbit ca un mare ierarh. S-a ridicat cu îndrăzneală și curaj la nivelul Sf. Vasile cel Mare. Probabil, personal, și-a făcut rău politicește. A spus însă lucruri care trebuiau spuse”. Preotul Alexandru Teodorescu din comuna Podu-Rizii, Dâmbovița, a afirmat: ”A vorbit ca și Hristos; preoților le venea să se ducă să-l îmbrățișeze. Cu astfel de vlădici, comuniștii nu vor reuși să distrugă Biserica”. Pus sub urmărire permanentă de autorități, episcopul Nicolae Popoviciu era o țintă ce trebuia eliminată. Ca urmare, persecuția se declanșează prin nenumărate controale gestionare și administrative realizate de organul statului, având ca scop blocarea activităților episcopiei și mai ales a lui Nicolae Popoviciu. Autoritățile impuseseră, de altfel, un om al lor, colaboraționistul Andrei Coman, fost greco-catolic și formal trecut la ortodocși, omul serviciilor secrete, drept vicar al arhiereului de la Oradea. Prin intermediul acestuia pe de-o parte culegeau informații din interior asupra lucrării creștine și anti-comuniste a ierarhului Nicolae și, pe de altă parte, executau presiuni permanente pentru a-i schimba atitudinea. Față de cele întâmplate, Sinodul pune în discuție în toamna lui 1950 caterisirea lui Andrei Coman pentru: defăimarea episcopului (can. 55 Apostolic), nesupunere față de episcop (can. 8 IV) și conspirație împotriva chiriarhului său (can. 18 IV, 34 Trulan). Autoritățile de stat se opun total. În schimb cer demiterea ierarhului Nicolae Popoviciu ca singură alternativă la arestarea lui. Documentele consemnează situația și în această formă: pe 2 octombrie 1950, Justinian era chemat de Groza și Dej. Cu prim-ministrul a stat de vorbă de la 7 dimineața până la 12:30. Patriarhul a reluat ulterior discuțiile cu cei doi: ”Situația lui Popovici e mai gravă decât bănuiam. Niciodată nu l-am văzut pe premier atât de supărat; a zbierat pur și simplu la mine. Mi-a spus limpede că, dacă Sinodul nu-l îndepărtează pe Popovici din fruntea eparhiei Oradea, îl va aresta. Dacă nu l-a arestat până acum, aceasta a făcut-o pentru a nu știrbi prestigiul Bisericii...”

Datorită atitudinii sale româneşti, a luării de atitudine împotriva politicii statului faţă de biserică şi slujitorii acesteia şi, în special, pentru atitudinea sa anticomunistă, în 5 octombrie 1950 se emite ordinul 22381 al sfântului Sinod, prin care se pecetluia ”punerea în retragere a P.S. Nicolae Popoviciu din scaunul episcopal al Oradiei… Din motive de interes superior bisericesc şi din cauză de boală …Pentru refacerea sănătăţii i se atribuie deocamdată Sf. Mănăstire Cheia, din regiunea Prahova”, unde, în strictă izolare, trăieşte 10 ani.

Înclinaţiile sale intelectuale l-au făcut să se înconjoare de distinşi cărturari bihoreni, ca de pildă: Teodor Neş, directorul Liceului “Emanuil Gojdu” şi preşedintele Casei Naţionale a Judeţului Bihor, Eugen Speranţia, profesor la Facultatea de Drept din Oradea, Aurel Pop, profesor de limba română şi om politic, George Bota, profesor şi inspector şcolar ş.a. A avut strânse legături cu cei ce se ocupau de revista Familia, condusă de M. G. Samarineanu, de revista Cele Trei Crişuri, editată de colonelul Bacaloglu etc. O contribuţie deosebită a avut la creşterea valorii şi prestigiului revistei Legea Românească, revista Episcopiei Ortodoxe a Oradiei.

Scrieri: - Începuturile nestorianismului. Cu special considerate asupra anatematismelor SF. Ciril, 1933; - Epicleza euharistică, 1933; - Lespezi de altar, Beiuş, 1942.

Referințe - Tripon, Aurel,  Monografia Almanah a Crişanei, Tipografia Diecezană, Oradea, 1936, p. 45; - Vasilescu, Stelian. Oameni din Bihor…  p. 87; - Briciu, Alexandru, Reabilitarea numelui Episcopului Nicolae Popoviciu, un act de dreptate, în: Mărturisitori ai Ortodoxiei în timpul regimului comunist. Studii și evocări, 2018; Igna, I., Oiță –Igna, I, Odobasianu, S., Suciu, S., Episcopul Nicolae Popoviciu 1903-1960, în: ”Biblioteca Beiușului”, serie nouă, Primăria Beiuș, Cercul Militar Beiuș, 2002, p. 5-10; - Episcopul Nicolae Popovici Mărturisitorul, în: fericiticeiprigoniti.net, accesat 22 noiembrie 2020, ora 11.30; - Briciu, Alexandru, Mărturisitori ai ortodoxiei în timpul regimului comunist. Studii și evocări, preot Mihail-Simion Săsăujan (coord.), București, Ed. Cuvântul Vieții, 2018, p. 1-24.  (I.I.)