joi, 2 februarie 2023

IOAN CORNEA (1931 - 2013)

 


CORNEA, Ioan**. Inginer. Examinator principal în cadrul Oficiului de Stat pentru invenții și Mărci (OSIM) București.

S-a născut în 3 februarie 1931, în Meziad (județul Bihor), fiind al doilea fecior al familiei Ilie și Ana (născută Jutea) Cornea. A încetat din viață în 8 iulie 2013, în București, la vârsta de 82 de ani.

După cursurile primare urmate în satul natal, a absolvit Liceul „Samuil Vulcan” din Beiuș, promoția 1951, fiind un elev eminent. Performanțele școlare din perioada liceului i-au înlesnit continuarea studiilor în străinătate, absolvind în 1955 prestigiosul Institut de Petrol și Gaze din Moscova. Aici s-a și căsătorit cu o colegă de facultate, Liuba, un om dedicat studiului și cercetării, care a activat ulterior ca șef de lucrări la Institutul de Petrol, Gaze și Geologie din București, transferat în 1973 (mai puțin partea de Geologie) la Ploiești. Căsătoria lor a fost binecuvântată cu un fecior, Alexandru, ajuns ambasador în Ministerul Afacerilor Externe, reprezentând cu loialitate și profesionalism România în misiunile încredințate.

Revenit în țară, în urma finalizării studiilor superioare, tânărul inginer Ioan Cornea s-a angajat la uzinele „Vulcan” din București, companie producătoare de utilaj energetic și petrolier. În anii ’70 ai veacului trecut s-a transferat la Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din București, desfășurând activități specifice privind examinarea și înregistrarea mărcilor naționale.

Întreaga sa viață a rămas profund atașat de obârșia sa bihoreană, de istoria, valorile, tradițiile și frumusețile Țării Beiușului. Ca fiu al Meziadului, a susținut și sprijinit realizarea unor lucrări de infrastructură în satul natal. Orice descindere a sa în zonă însemna și monitorizarea activității de creație tehnică, oferind consultanță gratuită în materie de protejare a invențiilor și inovațiilor, stăruind pentru aplicarea eficientă a acestora în producție.

Fire deschisă spre nou, avid de lecturi din varii domenii, s-a impus prin rigoare, profesionalism și generozitate nemăsurată față de tinerii angrenați în realizarea de invenții și inovații, de noi tehnologii și modernizarea celor existente, de produse cu caracteristici superioare.

Atașat din toată ființa sa de Bihor și îndeosebi de Țara Beiușului, a fost părtaș la toate manifestările prilejuite de prezența unor mesageri ai artei din Țara Crișurilor la Muzeul Satului ori în alte locații, după cum era nelipsit de la acțiunile Asociației Bihorenilor din Capitală. (I. L.)

Referiri: Degău, Ioan, Suciu, Simion, Laza, Ioan, Beiușul și lumea lui. Oameni de seamă din Țara beiușului. Vol. V. Editura Academiei Române, Cluj -Napoca, 2021,p. 331.