marți, 17 februarie 2015

Profesorul Vasile Ștefănică 1852 - 1924

 ŞTEFĂNICA, Vasile**/***. Profesor, animator cultural. Născut la 9 aprilie 1852 în Uileacu de Beiuş jud. Bihor - decedat în Beiuş la 17 februarie 1924. Urmează școala primară în localitatea natală, studiile secundare la Oradea şi Beiuş, cele superioare teologice la Satu Mare iar cele de matematică şi fizică la Universitatea din Cluj. Din 1882 până în 1896, respectiv 1914 - 1924  funcţionează profesor şi director la Liceul Samuil Vulcan din Beiuş. Întrat în 1822 în serviciul acestui liceu, pelângă postul de director a deținut până la cea din urmă mișcare a brațelor și catedra de științe fizice și matematica de care nu l’a despărțit numai moartea.*. S-a preocupat de întocmirea și completarea bazei materiale facând ca în scurtă vremecolecțiile științifice ale acestui liceu să răspundă postulatelor moderne ale noului program.* A consultat scrieri străine pentru întocmirea prelegerilor sale. După 1888, când limba maghiară a devenit obligatorie în clasele superioare, Vasile Ștefănică a găsit o modalitate bilingvă de predare, în așa fel, încât marea majoritate a elevilor, necunoscători ai acestei limbi, să beneficieze de prelegere – practic, sub motivul ca să înțeleagă toți, preda în limba romînă, accentuând în maghiară doar termenii tehnici. La 1896 episcopul (Mihai) Pavel înființă școala medie- civilă și internatul de fete din Beiuș. Cu organizarea și conducerea noului institut, episcopul fondator și patron însărcinează pe profesorul Ștefănică. Cu mult tact, probată experiență și răbdare stete în fruntea acestei școli vreme de 18 ani, până în 1914. Între timp, la 1911, după moartea directorului Vasile Dumbravă, fu numit director și al liceului de băieți Samuil Vulcan.* Pe lîngă activitățile didactice s-a implicat în viața culturală și socială romînească. A fost membru, casier, secretar, vicepreședinte și președinte a diferitelor societăși, reuniuni și instituțiuni culturale, a colaborat la Tribuna – Sibiu unde a publicat sub pseudonimul Observatorul „Chestiuni economice actuale” - Sibiu 1899, „Din Beius, chestiuni actuale” – Sibiu 1901 iar în 1902 retipărește, în Tribuna, volumul „Internatele şi şcoalele din Beiuş” (1902). Lucrarea „Instrucţiunea economică pentru adulţi” publicată mai întâi în Anuarul şcoalei civile de fete (1901) și completată în anuarul din 1905 al acestei școli se impune și corpurilor legiuitoare din fosta Ungarie. Ideea ei a fost acceptată, mai târziu, și de Astra de la Sibiu. În Anuarul Liceului de băieți din anul 1893 scrie studiul Fenomenele principale ale electricității.La 19 aprilie 1919 bătrânului director Ștefănică îi revine onoarea să salute și să bineventeze mîndra armie isbăvitoare în numele vechiului oraș de școli și cultură românească. Cu glas oprit de lacrimi primește pe cei sosiți, în frunte cu viteazul comandant, colonel Racoviceanu și mânați de Acele, în ale cărui mâini sunt depuse destinele neamului românesc și mai aduși de rugăciunile și lacrimile noastre.*

Scrieri:
- Ştefănica, Vasile. Chestiuni actuale.  Sibiu, 1899;
- Ştefănica, Vasile. Chestiuni de igienă şcolară.   În:  Anuarul Şcoalei civile de fete din Beiuş, 1909/1910, 1910/1911;
- Ştefănica, Vasile. Despre motivele false de a se feri de Asociaţiune şi despre cele imperioase de a îmbrăţişa Asociaţiunea ( Conferinţă ţinută la adunarea cercuală din Băiţa, 28 sep. 1902).   În:  Crisia (Oradea). An. 8 nr. 8, 1978, p. 476.
- Ştefănica, Vasile.  Fenomenele principale ale electricităţii.   În:  Anuarul Şcolii civile de fete din Beiuş, 1903/1904;
- Ştefănica, Vasile.  Din Beiuş alte chestiuni actuale.  Sibiu, 1901; - Ştefănica, Vasile. Instrucţiunea economică pentru adulţi.   În:  Anuarul Şcoalei civile de fete din Beiuş, 1906;
- Ştefănica, Vasile. Instrucţiunea repetiţională economică pentru adulţi (conferinţă ţinută în adunarea cercuală Beiuş 27 iun. 1902).   În:  Crisia (Oradea). An. 8, nr. 8, 1978,  p. 476;
- Ştefănica, Vasile. Internatele şi şcolile din Beiuş.   În:  Tribuna (Sibiu). An.  , ianuarie 1912;
- Ştefănica, Vasile. Jubileul episcopului Pavel.   În:  Anuarul Şcoalei civile de fete din Beiuş 1901/1902. - Ştefănica, Vasile. O vorbire către popor.   În: Programa Şcolii civile de fete din Beiuş, 1904, p. 21-29;
Referiri:
* - (Vestitorul – Organ al Eparhiei române unite de Oradea – Mare, Anul I, Nr. 6, 15 martie 1925), pag. 5,6 – Directorul Vasile Ștefănică 1852 - 1924
- Ştefănica, Vasile. O vorbire către popor (Conferinţă ţinută la adunarea cercuală din Ceica 30 aug. 1903).    În:  Crisia (Oradea). An. 8, nr. 8, 1978, p. 476;
- Aniversarea morţii episcopului Mihail Pavel.   În:   Beiuşul (Beiuş). An. 5, nr. 23, 7 iun. 1925, p. 4; - Crăciun, Corneliu. Sub destinul care arde Ioan Buşiţia… p. 50, 66, 93, 100-102, 103, 111, 113, 122; - De la Munte.  După 25 de ani.  În:  Beiuşul (Beiuş).  An. 1 , nr. 9, 31 iul. 1921, p. 2, 3, p. 2;
- Faur, Viorel. Cultura românilor din Bihor… p. 58, 63, 64, 94, 103, 143; -   Vasile Ştefănica.    În:  Beiuşul (Beiuş). An. 4, nr. 6-7, 24 feb. 1924, p. 1.
- Faur, Viorel. Istoricul constituirii despărţământului beiuşan al Astrei (1897-1898). An. 7, nr. 7, 1977, p. 389-419, p. 397, 403;
- Faur, Viorel. Pagini din lupta poporului din sudul Bihorului pentru afirmarea culturală (activitatea Despărţământului beiuşan al Astrei între anii 1898-1918).   În:  Crisia (Oradea). An. 8, nr. 8, 1978, p. 433-492, p. 434, 444, 468, 469, 471, 475;
- Hădăreanu, Gavril. Liceul “Samuil Vulcan” din Beiuş şi unirea Transilvaniei cu România.  În:  Îndrumător bisericesc misionar  şi patriotic (Oradea). An. 5, nr. 5, 1988, p. 22-26, p. 24, 25;
- Promoţia 1900 din Beiuş.   În:   Beiuşul (Beiuş). An. 5, nr. 23, 7 iun. 1925, p. 4.
- Senin  [ Petru E. Papp??? ]. Impozantă manifestaţiune de 10 Maiu la Beiuş.   În:   Beiuşul (Beiuş). An. 2, nr. 20, 28 mai 1922, p. 1-4; p. 4;
- Sărbătorirea d-lui canonic Vasile Ştefănica.   În:  Beiuşul (Beiuş). An. 2, nr. 19, 21 mai 1922, p. 4-5;
- Sărbătorirea dlui Vasile Ştefănica, directorul liceului de băieţi.   În:  Beiuşul (Beiuş). An. 3, nr. 15, 22 apr. 1923, p. 3;
- Tripon, A.  Almanahul Crişanei. Judeţul Bihor… p. 352.                                           


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu