marți, 3 martie 2015

LA MULȚI ANI, DOMNULE PROFESOR VIOREL FAUR!

Îmi amintesc frumoasa toamnă a anului 1980. Aveam 23 de ani. Eram locotenent tânăr, neastâmpărat, flămând de informație. O excursie de o zi în împrejurimile Oradiei. Ghid: un profesor de istorie renumit - domnul Viorel Faur. Încă netrecut de 40, cu o voce caldă, prietenoasă, ce te îmbia să-l asculți. 
Ne-a condus la monumentul Colonelului Buzoianu, eliberatorul Oradiei în cel de-al doilea război mondial (pus pe post de planton la un tobogan, de vreo câțiva ani, de către mai marii Oradiei de acum câțiva ani, drept recunoștință pentru sacrificiul său), la Cetatea Biharia și, negreșit, la Muzeul Țării Crișurilor (izgonit și acesta din clădirea cu 365 de camere de către aceiași mai mari). 
Explicațiile ghidului, spuse din suflet și pătrunse de un adânc sentiment patriotic dar și de corectitudinea adevărului istoric m-au uluit - pur și simplu nu-mi venea să cred că se poate și așa. Omul acesta nu dorea să epateze, nu dorea să impresioneze (deși a făcut-o cu brio) - pur și simplu ne "povestea" istoria (deși o știam), completând-o cu noi puncte de vedere, cu noi descoperiri. 
Îmi răsună și acum în gând vorbele sale. Și nu le voi uita, pentru că au prins rod. Și,daca pînă în 1989 ne întâlneam destul de des și era o bucurie, acum, chiar dacă sunt mai rare, nu mai mult decât degetele de la o mână în 25 de ani, bucuria este nemăsurată. 
L-am văzut pe domnul profesor, ultima oară, de Ziua Armatei, la Beiuș. De fapt, întâi l-am auzit și am mers după sunet.  Astăzi Viorel Faur împlinește 74 de ani și cu această ocazie, după 35 de ani de la prima întâlnire, vreau să-i spun din suflet:

Mulțumesc! La Mulți Ani, domnule Profesor!!!

27 martie 2013 - Cu ocazia lansării cărțiiGenerația Marii Uniri”
(evenimentele din Bihor 1 decembrie 1918
 – aprilie 1919) – documente
Foto: http://www.ovidan.ro/
FAUR, Viorel: Profesor universitar dr., istoric, om de cultură, publicist. Născut la 3 martie 1941 în Dumbrăvani (cam la jumătate distanţă între vidicul Beiuşului şi vidicul Coului), comuna Bunteşti, judeţul Bihor. A făcut şcoala primară în Săud, Poieni de Jos şi Seghişte iar gimnaziul la Câmpani. Studiile secundare le face în perioada 1954 - 1957 la Liceul “Samuil Vulcan” din Beiuş. Datorită “dosarului” său nu poate urma studii superioare , astfel că  este nevoit să lucreze timp de trei ani ca profesor suplinitor la Şcoala elementară Bunteşti şi contabil la ICRA Vaşcău. În anul 1960 susține examenul de admitere şi reuşeşte la Facultatea de Istorie-Filozofie a Universităţii din Cluj, luându-şi licenţa în anul 1965. De la absolvirea facultăţii şi până la finele anului şcolar 1967-1968 este profesor la Şcoala generală din Ghighişeni (Ţara Beiuşului), perioadă în care se integrează în viaţa culturală a oraşului Ştei (pe atunci Dr. Petru Groza), contribuind în mare măsură la organizarea şi activitatea cenaclului literar ”Miron Pompiliu” şi în general a Casei orăşeneşti de cultură. Între 1968 şi 1990 lucrează în cadrul Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, străbătând ierarhia de la muzeograf până la cea de şef al secţiei de istorie a muzeului, desfăşurând o bogată activitate ştiinţifică de cercetare a  istoriei  Bihorului şi în special a istoriei culturale a acestuia cu mai multă aplicare spre istoria culturală   a Ţării Beiuşului fără a neglija însă şi istoria politică  şi socială a zonei din perioada dintre revoluţia de la 1848, Marea  Unire şi cea de a doua mare conflagraţie mondială a secolului trecut.  În anul 1980 îşi ia doctoratul susţinând teza “Cultura Românilor din Bihor (1848-1918)”. În 1990 intră în viaţa politică, drept urmare  fi ales  senator în prima legislatură parlamentară postdecembristă. Din 1990 devine cadru didactic universitar, urcând toate treptele didactice, fiind, din 1996, profesor universitar. Întemeiază Fundaţia şi editura Cele Trei Crişuri prin care tipăreşte peste 30 de cărţi. Cercetările prof. univ. dr. Viorel Faur se materializează într-un foarte mare număr de comunicări ştiinţifice şi referate, în la fel de numeroasele studii publicate în diverse periodice de specialitate şi în volume din care prezentăm o parte în rândurile de mai jos. De la stabilirea sa în Oradea a fost unul dintre cei  care au contribuit  într-o foarte mare măsură la instrucţia şi educaţia populaţiei şcolare şi a adulţilor bihoreni prin prezenţa domniei sale cu comunicări, referate, expuneri, conferinţe, dezbateri, evocări, prezentări la numeroase manifestări cultural-educative   desfăşurate în satele şi oraşele judeţului Bihor. Beiuşul, Ţara Beiuşului s-au bucurat din plin de prezenţa domniei sale la asemenea manifestări. I s-au dedicat trei volume omagiale - unul la împlinirea vârstei de 60 de ani (Istoria - ca experiență intelectuală, Universitatea din Oradea, 2001), unul la 65 de ani (In honorem Viorel Faur, Universitatea din Oradea, 2006), respectiv la 70 de ani (Istoriografie, cultură şi politică în nord-vestul României, Universitatea din Oradea, 2011), ultimul purtând următoarea dedicație: „Profesorului şi istoricului Viorel Faur, omagiu din partea profesorilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, colegilor şi colaboratorilor din Bihor şi alte oraşe ale ţării, la împlinirea vârstei de 70 de ani”.  


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu