marți, 14 februarie 2017

AUREL COVACI ( 1932 - 1993)

COVACI, Aurel **. Scriitor, traducător. S-a născut la 13 februarie 1932 în Oradea - Flacăra vieţii i  s-a stins la 18 mai 1993 în Bucureşti. Este fiul Eufemiei (născută Hoduţ) şi al lui Vasile Covaciu (numit iniţial Lupu). Studiile elementare şi secundare le-a făcut la Oradea şi Beiuş (1942 - 1950). Între 1951 – 1953 urmează Şcoala de literatură “Mihai Eminescu”,  concomitent lucrând la revistele Flacăra și apoi la Contemporanul iar între anii 1954 - 1958, Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti fără a obţine însă licenţa deoarece a fost arestat pentru atitudine antisovietică, simpatizând cu evenimntele  contrarevoluţionare din Ungaria. (În 1965, serviciul de cadre al Universităţii din Bucureşti îi respinge cererea de reînmatriculare în anul al patrulea, astfel că rămâne cu studiile neterminate.) Fiind denunţat că la 15 septembrie 1956, în casa sa, la o întâlnire studenţească, au avut loc discuţii „duşmănoase", Covaci este arestat în martie 1958, anchetat şi condamnat pentru „crimă de uneltire împotriva ordinei sociale" la trei ani de detenţie, din care a executat doi. După eliberare îşi câştigă existenţa ca muncitor caloriferist, interzicându-i-se vreme de cinci ani dreptul la semnătură. Intre 1961 – 1963 a fost angajat translator de limba engleză la “Semănătoarea”, apoi între 1963 – 1964 organizator de turism la O.N.T. În anul 1950 a debutat cu poezie în paginile ziarului bihorean Crişana. Aurel Covaci a fost şi a rămas unul dintre marii traducători români ai operelor celor mai importanţi poeţi străini. In 1954 îi apar în revistele bucureştene de cultură primele traduceri din literatura rusă şi sovietică: Ţara Muravia de A. Tvardovski, Versuri alese de K. Simonov etc., înainte apărându-i câteva traduceri realizate în colaborare cu bunul său prieten Al. Andriţoiu, cu care colaborează în perioada 1951 – 1955.
1958Aurel Covaci şi Stela Covaci,
prieteni apropiaţi ai lui Nicolae Labiş,
arestaţi şi anchetaţi de securitate
pentru „acţiuni subversive”

(https://adiparvu.files.wordpress.com)
Capodopera "Ierusalimul eliberat”  al lui  Tasso şi “Lusiada” “reprezintă contribuţia cea mai importantă pe care A. Covaci a adus-o la mărirea patrimoniului de traduceri ale literaturii române” (Stelian Vasilescu. Oameni…). A mai tradus W. B. Yeats, Giambattista Basile, John Keats, Lope de Vega etc. „
Covaci, unul dintre cei mai talentaţi şi prolifici traducători români, poliglot care spre sfârşitul vieţii ştia bine treisprezece limbi, a îmbogăţit cultura română cu traduceri din literaturile engleză (W.B. Yeats, T.S. Eliot, John Keats, John Milton, Byron), americană (W.C. Williams, Cari Sandburg), latino-americană (Jose Hernândez, O.R. Castillo, Pablo Neruda, Jose Marti, Ernesto Sabato), franceză (Pierre Corneille), germană (Goethe, Wieland), italiană (Torquato Tasso, G. Basile, Corrado Alvaro), portugheză (Camoes), rusă (Andrei Tvardovski, Marina Ţvetaeva, E. Baratînski), spaniolă (Quevedo, Tirso de Molina, Lope de Vega), indiană şi africană.” (http://www.crispedia.ro/)  „Poate neegalat în literatura universală, a fost un poliglot fără seamăn, cunoscând la mare subtilitate nu mai puţin de 13 limbi ...  Personalitate fascinantă pentru confraţii literaţi, uimiţi de vastele cunoştinţe lingvistice dar şi de marele talent de traducător, de recitator, era un prieten desăvârşit. L-a afectat mult demolarea casei din str. Gr. Alexandrescu nr. 21, în 1988 şi după câţiva ani de suferinţă cardiacă, a murit prematur, o pierdere inestimabilă pentru literele române.” (Ion Lazu - http://ilazu.blogspot.ro/)   (I. I., S.S.)     


Opera: - A. T. Tvardovski. Ţara Muravia. Bucureşti, 1954; - K. Simonov. Versuri alese. Bucureşti, 1955; - Antologia poeziei sovietice. In colaborare. Bucureşti, 1955; - Luis de Camoes.  Lusiada. Cuvânt introductiv de O. Drimba. Bucureşti, 1965; (ed. a 2 - a 1977); - W. B. Yeats. Versuri. Pref. De M. Miroiu. Bucureşti, 1965; - G. Basile. Pentameronul sau povestea poveştilor. Pref. De P. Creţia. Bucureşti, 1967; - T. Tasso. Ierusalimul eliberat I – II. Prefaţă de O Drimba. Bucureşti, 1969;  - J. Keats. Versuri. Cuvânt înainte de E. Papu. Bucureşti, 1969; - Fr. de Quevedo y Villegas. Don Pablos Buscon şi alte povestiri. Prefaţă şi tabel cronologic de C. M. Ionescu. Bucureşti, 1970; - Fr. De Quevedo y Villegas. Versuri. Prefaţă de C. M. Ionescu. Bucureşti, 1970; - Marina Ţvetaeva. Poezii. In colab. Cu I. Covaci. Pref. De A. E. Bakonsky. Bucureşti, 1970; - W. C. Wiliams. Poeme. Bucureşti, 1971; - C. Alvaro. Intâlniri de dragoste I – II. Bucureşti, 1971; - G. Diaz-Plaja. Federico Garcia Lorca. Opera lui şi influenţa ei asupra poeziei spaniole. Trad. De V. Athanasiade, tălmăcirea versurilor de… Bucureşti, 1971; - J. Hernandez.  Martin Fierro. Pref. De E. Papu. Bucureşti, 1972; - J. Milton.  Paradisul pierdut. Pref. Şi tabel cronologic de P. Solomon. Bucureşti, 1972; - O. R. Castillo. Jertfa sărutului. Pref. şi antologie de -. Bucureşti, 1973; - P. Neruda. Mătasea şi metalul. Bucureşti, 1973; - E. Sabato. Despre eroi şi morminte. Cuvânt înainte de D. Novăceanu. Bucureşti, 1973; - Antologie de poezie neerlandeză (olandeză şi flamandă). In colab. Pref. de G. Striveling, Despre limba neerlandeză K. Jonckheere. Bucureşti, 1973; - Tirso de Molina Seducătorul din Sevilla şi musafirul de piatră. Bucureşti, 1973; - J. Marti. Versuri. Cuvânt înainte de... Bucureşti 1974; - E. A. Baratynskij. Lirice. Cuvânt înainte d... Bucureşti, 1974; - D. Kagultinov. Asemeni soarelui. Cuvânt înainte de-. Bucureşti, 1975; - Tirso de Molina. Teatru. Pref. de A. Ionescu. Bucureşti, 1975; - Antologia umorului spaniol. În colab. Pref. de P. Al. Georgescu. Bucureşti, 1975; - A. Neto.  Sfinţenia speranţei. Bucureşti, 1977; -Chr. M. Wieland. Oberon. În colab. Cu Laura Dragomirescu. Pref. şi tabel cronologic de D. Grigorescu. Bucureşti, 1978; - C. Sandburg.  Oamenii, da, oamenii. Bucureşti, 1981; - P. Corneille.  Teatru. Bucureşti, 1983; - Lope de Vega. Teatru. Bucureşti, 1983; - Byron.   Opere I. In colab. Cu P. Solomon şi V. Teodorescu. Bucureşti, 1985; - J. A. Goytisolo.  Paşii vânătorului. Bucureşti, 1986; - Împlinire. Florilegiu de poezie lituaniană contemporană. Bucureşti, 1988.
Referiri: - Vasilescu, Stelian. Oameni din Bihor…  p. 243, 307. http://www.crispedia.ro/ 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu