marți, 6 mai 2014

PERSONALITATI BEIUSENE - Academician GHEORGHE CLAUDIU SUCIU


Chimist, academician. Născut la 6 mai 1905 în Blaj - decedat în 1990. Şcoala primară în localitatea natală, studii secundare la Blaj, Beiuş şi Sibiu, studii superioare de chimie la Roma şi la Facultatea de Chimie a Universităţii din Cluj (1923-1928). Face studii de specializare în domeniul ingineriei prelucrării ţiţeiului la Linden, New Jersey (SUA), Standard Oil Development Company (1929-1931). În anul 1932 îşi ia doctoratul în Chimie cu teza Noi combinaţiuni complexe cu aplicări analitice  susţinută cu prof. Gh. Spacu. Funcţii didactice: profesor la Institutul de petrol şi gaze din Bucureşti (1948-1975), profesor consultant la Institutul de petrol şi gaze din Ploieşti (1976). Îndeplineşte diverse funcţii de conducere printre care: inginer şef la Rafinăria Teleajen (1941), director tehnic la Institutul de proiectări rafinării - Ploieşti (1963).  La 21 martie 1963 este ales membru corespondent al Academiei Român, iar în 22 ianuarie 1990 membru titular. Face cercetări în domeniul proceselor tehnice şi de transfer de masă cu aplicaţii în prelucrarea ţiţeiului. Contribuţii la aplicarea consecventă a concepţiei moderne de inginerie chimică în cercetarea fundamentală şi aplicativă, în dezvoltarea, proiectarea şi testarea proceselor din industria petrochimică şi petrolieră. Lucrări de laborator privind hidrodinamica ţiţeiului stratului fântână, studii la scară industrială privind piroliza etanului şi propanului, analiza de performanţă a unei instalaţii DAV în vederea măririi productivităţii  acesteia. S-a aplecat asupra studiului şi proiectării unor cuptoare tubulare de tip nou utilizate în industria petrolieră, brevetate în România, dar şi în Franţa, India, Italia, Marea Britanie. Contribuţii la proiectarea rafinăriei de la Grupul industrial petrochimic Ploieşti şi a instalaţiei de reformare a benzinei de la Grupul industrial petrochimic Borzeşti. A efectuat controlul reacţiilor de cracare termică în instalaţiile  industriale privind utilizarea aburului ca diluent. A realizat cuptoare tubulare pentru industria petrolieră, chimică şi petrochimică, brevetate şi în Anglia, India,   Italia şi Franţa şi aplicare industrial în rafinăriile Oneşti, Pancevo (Iugoslavia, 1978) şi Karachi (Pakistan 1979).
Lucrări publicate:  - Elemente de inginerie chimică (1946); - Lexiconul tehnic român .Ediţia a 2-a, (capitolul de prelucrare a ţiţeiului 1956); - Procese calorice (1961); - Ingineria prelucrării hidrocarburilor. vol. 1-2 (1973, 1974); - Progrese în procesele de prelucrare a hidrocarburilor (1977). - Manualul inginerului chimist (coautor la volumele 3 şi 4, 1953-1954); - Aspecte ale fluidizării.  În:  Revista de chimie (Bucureşti). nr. 9, 1958; - Transferul de căldură în stratul fluidizat.   În:  Studii şi cercetări de fizică (Bucureşti). An. 10. nr. 2, 1959; - Quelques caracteristiques Hydrodibamiques du “lit en trombe”.  În:  Chimie et Industrie. Vol. 104, nr. 10, 1971; - Phase distribution an residence time in a spouted bed.  În:  Americ. Inst. Chem. Eng. Journ.  vol. 23, nr. 3 (1977); - Paricle circulation in a a spoted bed. Powder technology. vol. 19, nr. 1 (1978); - Oil and akternative fossil fuel energy resources.  În:  Process Economics Internaţional. (1980). - Separation of aromatic hydrocarbons în vapor plase an X-type molecular sieves. Congresul Internaţional de Chimie. Istanbul 1970 sect. 2. (Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii…  1982).
Referiri: - Bălan, Ştefan şi Mihăilescu, Nicolae Şt. Istoria ştiinţei şi tehnicii în România. Bucureşti, editura Academiei R.S.R. 1988. p. 1973/400; - Mărgineanu, Ion. Oameni din Munţii Apuseni… p. 459; - Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii…  p. 375-376.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu