marți, 20 mai 2014

CONSTANTIN MĂLINAȘ „Eu nu am cules roadele eforturilor  mele! Poate au cules alţii de la mine, cum şi eu am cules de la alţii mai înainte” 

Constantin Mălinaș


Născut în 21 mai 1943 la Buzău. S-a stins din viață la 26 februarie 2010.  Şc. primară şi gimnaziul la Bistra, Almaşul Mare, Popeşti, studii secundare la Beiuş şi Oradea (1956-1960). Studii superioare la Facultatea de filologie a Universităţii din Cluj (1969), Curs de specializare în biblioteconomie (1978-1980). Profesor la Bogei, Ciutelec, Popeşti (1966-1971). director la şcoala din Popeşti (1969-1970). Director al Casei de cultură a sindicatelor Oradea (1971-1978). Bibliotecar la Biblioteca judeţeană “Gheorghe Şincai” Bihor (1979-1990). Redactor la “Crişana” (1990-1991). Inspector la Inspectoratul de cultură Bihor( 1991-1995). Director Biblioteca judeţeană “Gheorghe Şincai” Bihor ( din 1997). Conf. univ. la Facultatea de biblioteconomie a Universităţii din Oradea (1998). Doctorat ( 2002). A fost membru al mai multor fundaţii şi societăţi culturale din România şi străinătate. Înafara studiului şi cercetărilor legate strict de profesie (biblioteconomie) a fost unul dintre cei mai avizaţi cercetători în domeniul istoriei cărţii şi a bibliofiliei din România. A participat la numeroase sesiuni ştiinţifice, simpozioane, alte manifestări ştiinţifice în cadrul cărora prezentat studii  şi comunicări din domeniile amintite. A fost preocupat de mişcarea de ex libris din România şi mai ales din judeţul Bihor, editând în acest sens o revistă intitulată EX LIBRIS românesc al cărei primredactor a fost şi în care a avut contribuţii personale. De asemenea a fost redactor şef al revistei FAMILIA română de a cărei apariţie s-a îngrijit. Pentru scurtă vreme a fost redactor la ziarul „Crişana” din Oradea şi inspector la Direcţia de Cultură şi Patrimoniu. A publicat peste 160 de studii şi referate de specialitate, în domeniul biblioteconomiei, bibliologiei, bibliofiliei, istoriei culturale şi istoriei literare, în reviste şi volume şi, totodată, a luat parte la peste la120 de sesiuni de specialitate din ţară şi din străinătate, în domeniile arătate mai sus. Numeroase premii, diplome şi distincţii culturale, în ţară şi străinătate. A editat şi prefaţat peste treizeci de cărţi de istorie, cultură şi literatură, care privesc românii de pretutindeni, precum şi integrarea Bihorului în valorile culturale naţionale ale tuturor românilor. A fost membru al Biroului Consiliului de Conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România; preşedinte al Asociaţiei Române pentru Ex Libris, Oradea, din 1995, afiliată internaţional la Federaţia de specialitate de la Londra. Membru asociat în Comisia Naţională a Bibliotecilor din România.

Lucrări publicate
Afinitatea lui Gheorghe Şincai faţă de Oradea, 1979;
Biblioteca ediţiilor Eminescu româneşti şi străine 1879-1989, Oradea, 1989
Centenar Ion Creangă 1889-1989: Catalog de ediţii ale operei, Oradea, 1990
Eminescu - un secol în medalii (1889-1989), Oradea, 1992
Pictorul Traian Goga (1917-1989), Oradea, 1993
Tipografi, tipografii şi edituri în Bihor 1565-1948, Oradea, 1995
Carte românească veche la Oradea (1643-1830), Oradea, 1993
Biblioteca pentru toţi la centenar 1895-1995, Oradea, 1995
Cu Astra în regiunea Odesa, Oradea, 2000
Eminescu şi Oradea, 2000; Oradea, 1993
Contribuţii la istoria iluminismului românesc din Transilvania: IOAN CORNELI 1762-1848.    Teză de doctorat, 316 p., Universitatea Oradea, 2003,
Oradea în plăci memoriale, album, Oradea, 2003
Cartea bicentenarului Gojdu 1802-2002, 270 p., Oradea, 2004.

Alte lucrări publicate (Selecţie): - Bibliografie - antologie de manifeste literare /Paul Magheru/.  În:  Familia (Oradea). An. 14, nr. 9 (157), sept. 1978, p. 15: - Iancul - Domnul moţilor / în teatru/.  În: Tribuna (Cluj-Napoca), 8 mart. 1979, p. 8; -  Gheorghe Şincai şi Oradea.  În: Familia (Oradea). An. 15, nr. 3, mart. 1979, p. 4; - Consideraţii pe marginea unor cataloage de carte românească veche.  În: Crisia (Oradea). An. 10, nr. 10, 1980, p. 679 - 688; - Eminescu şi “Diorile Bihorului”.  În: Crişana (Oradea), 27 aug. 1980, p. 2; - Sadoveanu şi Bihorul.  În:  Familia (Oradea). An. 16, nr. 10 (182), oct. 1980, p. 10; - O importantă tipăritură în revoluţia de la 1848. Proclamaţia de la Sarcău.  În. Biblioteca şi cercetarea (Cluj-Napoca). Nr. 4, 1980, p. 302 - 311 (Împreună cu Iudita Căluşer); - Cărţi orădene în biblioteca Stolnicului Constantin Cantacuzino.  În:  Crişana (Oradea). 9 aug. 1981, p. 2; - Cărţi din biblioteca iluministului Ioan Corneli în colecţii din Oradea.  În: Crisia (Oradea). An. 12, nr. 12, 1982, p. 171 - 179 (Apare sub pseudonimul Daniel Stelaru); -  Alte cărţi vechi româneşti de la Bălgrad în Bihor.  În: Apulum (Alba Iulia). An.  21, nr. nr. 21, 1983, p. 203 - 206; - Coligatul vechi românesc de la Talpoş.  În: Crisia (Oradea). An 15, nr. 15, 1985, p. 291 - 293; - Un certificat şcolar românesc de la 1818 / în Bihor /.  În: Crisia (Oradea). An. 20, nr. 20, 1990, p. 415 - 423; - Întâiele descântece din Bihor.  În: Crişana  plus (Oradea). An. 5, nr. 31, 2 - 8 aug. 1996, p. 3; Beiuş 185: Anuarul liceului de la Beiuş la anul 1845.  În:  Crişana plus (Oradea). 16 mart. 2003, p. 6;

Ediţii îngrijite (selecţie): Alecsandri, Vasile. Cântecul gintei latine. Oradea, Editura “Mihai Eminescu”, 1991; - Meciu, Dimitriu. Poema Munţilor Beiuşului. Oradea, Editura “Mihai Eminescu”, 1996; - Munteanu, Ioan. Proclamaţia de la Sarcău 12 iunie 1848: Oradea, Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai”, 1998; - Pompiliu, Miron. Poezii. Oradea, Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai”, 1998.

Referiri: - Vasilescu, Stelian. Oameni din Bihor -dicţionar sentimental- Vol. 1… p. 360, http://www.agero-stuttgart.de
Ioan Igna - Simion Suciu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu