sâmbătă, 19 februarie 2011

LA MULŢI ANI, MIRCEA MALIŢA!

 S-a născut la Oradea la 20 februarie 1927. Şcoala primară o face în Oradea. Studii secundare la Liceul “Emanuil Gojdu” Oradea (1937-1941), Liceul “Samuil Vulcan” din Beiuş (1941-1944), Liceul “Gheorghe Lazăr” din Bucureşti (1944-1945), Liceul “Radu Negru” din Făgăraş şi. Face studii superioare de matematică la Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Filosofie din Bucureşti (1945-1950). Ia licenţa în matematică. Face carieră didactică la Universitatea din Bucureşti: preparator (1949), asistent (1949), lector (1951), conferenţiar (1961), profesor suplinitor (1970)  din 1972 profesor  titularul cursului “Modele matematice în ştiinţele sociale şi al celui de “Logică şi inteligenţă artificială” la Catedra de Analiză Matematică a Facultăţii de Matematică. Tot în 1972, cu teza Modele matematice pentru negocieri îşi ia doctoratul. Între anii 1950-1952 şi 1954-1956 a fost director al Bibliotecii Academiei Române (1950-1956). Din 1972 până în 1977 a fost consilier al preşedintelui României. În perioada 1956-1961 a fost consilier al Misiunii Permanente a României la ONU. A fost director al Direcţiei Culturale din Ministerul de Externe (1961-1962), ministru adjunct pe probleme de ONU şi al organismelor internaţionale din Ministerul Afacerilor Externe (1962-1970), membru al consiliilor pregătitoare ale conferinţelor ONU pentru populaţie, ştiinţă şi tehnologie, pentru dezvoltare (1974-1979), ambasador al României în Elveţia şi la ONU (Geneva) (1980-1982), ambasador al României în SUA (1982-1984). Între anii 1972-1974 este ministrul învăţământului. La 1 martie 1974 este ales membru corespondent, iar la 18 decembrie 1991 membru titular al Academiei Române, Membru al Academiei Mondiale de Ştiinţe şi Arte, al Societăţii internaţionale pentru studiul sistemelor de la Washington, al Societăţii americane de matematici, al Consiliului ştiinţific al Federaţiei mondiale pentru studiul viitorului de la Paris, al Uniunii Scriitorilor din România etc. A participat la Adunările generale O. N. U. (1956-1969), la conferinţe internaţionale de dezarmare, dezvoltare, cooperare ştiinţifică şi tehnică, cooperare europeană. A ţinut lecţii şi expuneri la Institutul universitar de înalte studii internaţionale (Geneva), Asociaţia austriacă pentru politica externă (Viena), Centrul de studii internaţionale al M. I. T. (Cambridge Mss., SUA) Chatham House (Londra), Institutul internaţional S. I. P. R. I. (Stockholm), Universitatea Columbia din New York ş. a.
Aria lucrărilor sale cuprinde cercetarea operaţională, preocuparea preponderentă fiind în extensiunea metodelor cantitative şi structurale în studiul proceselor sociale şi crearea de modele matematice pentru uzul cercetărilor privind teoria negocierilor şi relaţiilor conflictuale, comportamentul uman, sociologia, pedagogia etc.
Dintre scrieri:  Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti (1966)*; Repere (1967); Programarea patratică (1968); Cronica anului 2000 (1969) (tradusă în germană, polonă slovacă, maghiară, spaniolă); Sfinxul (1969); Diplomaţia. Şcoli şi instituţii (1970); Diplomaţia română. O perspectivă istorică (1970); Carta ONU - document al erei noastre (1970)*; Romanian Diplomacy. A Historical Study (1970) (tradusă în franceză şi rusă); Matematica organizării (1971); Aurul cenuşiu Vol. 1-3 (1971-1973) (tradusă în maghiară italiană şi polonă); Teoria şi practica negocierilor (1971); Teoria grafurilor cu aplicaţii în ştiinţele sociale (1972); Modele matematice ale sistemului educaţional (1973); Programarea neliniară (1973); Pietre vii (1973); Triade (1973); Idei în mers Vol. 1 (1975), Vol. 2. (1982) (tradusă în maghiară); Fire şi noduri (1975); Zidul şi iedera (1977); Incertitudine şi decizie (1982); Bazele inteligenţei artificiale (1987); Mecanisme de reglementare paşnică a diferendelor dintre state (1988). A coordonat numeroase lucrări, printre care: Sistemele în ştiinţele sociale (1979); Enciclopedia statelor lumii (1981); Statele lumii (1985); New Information Technologices in Higher Education (1989); Ingineria industrială. Prezent şi perspective (1990). Publică un foarte mare număr de articole şi studii în cele mai prestigioase reviste din ţară şi străinătate. A participat la sute de conferinţe şi simpozioane internaţionale în numeroase state ale lumii. Numai în perioada 1990-1993 a fost prezent la Londra, Moscova, Bruxelles, Praga, Buenos Aires, Montevideo, Viena, Toronto, New York, Geneva, Paris, Budapesta, Bratislava, Istambul, Luxemburg, Leipzig şi Hanovra. Este membru al unui mare număr de academii, societăţi, fundaţii: Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice din România (1970); Academiei Mondiale de Arte şi Ştiinţe (WASS), Academiei Internaţionale de Perspectivă Socială, Academiei Internaţionale “Leonardo da Vinci” (Roma), Membru al Clubului de la Roma, Grupului Cantitativ al IPSA, Federaţiei Mondiale pentru Studiul Viitorului (WSFS), Consiliului Internaţional pentru Politica Ştiinţei. Este Consultant CEPES-UNESCO Bucureşti. În prezent este preşedinte al Comisiei de Studii Prospective şi al Diviziei de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei ale Academiei Române, din anul 2000 este membru al Comitetului de Viitor al UNESCO. Este membru fondator şi preşedinte al Fundaţiei Universitatea Mării Negre (cu statut consultativ pe lângă Naţiunile Unite şi care cuprinde cursuri internaţionale cu peste 1000 de participanţi în fiecare an veniţi din toată lumea). Alte titluri şi funcţii: secretar general al Asociaţiei pentru Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, vicepreşedinte al Centrului European de Cultură Bucureşti.  În luna mai a anului 2000 Consiliul Local al municipiului Oradea i-a acordat titlul de cetăţean de onoare. Este doctor Honoris Causa al Universităţii Oradea.  
Simion Suciu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu