sâmbătă, 22 ianuarie 2011

PROIECTUL "SĂ RECITIM EMINESCU" LA FINAL

În lunile decembrie şi ianuarie, Poetul Nepereche al românilor a devenit perechea sufletească a elevilor de la Colegiul Naţional ,,Samuil Vulcan”  din Beiuş.În această perioadă s-au derulat activităţile omagiale incluse în proiectul ,,Să recitim Eminescu”, având drept grup ţintă elevi de gimnaziu şi liceu.
            Joi, 20 ianuarie, s-a desfăşurat Concursul şcolar ,,Fiind băiet păduri cutreieram”, destinat celor mai tineri vulcanişti – elevii claselor a V-a şi a VI-a, ultima etapă a proiectului. Echipajele celor două clase au parcurs probe variate şi atractive: Viaţa şi opera poetului, Lectură expresivă, Să recunoaştem basmele şi poeziile din fragmente, Cine este personajul…, Creaţii plastice inspirate din poeziile citite, Reconstituirea portretului poetului – puzzle. Cei mai tineri învăţăcei ai şcolii au devenit Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzene care au depăşit probele datorită lecturii basmelor şi poeziilor eminesciene având ca teme copilăria şi natura, dar şi a unui bogat material biografic.
            Iată şi rezultatele întrecerii: Diploma ,,Cel mai expresiv cititor – proză” – Dan Roxana, clasa a VI-a; Diploma ,,Cel mai expresiv cititor – versuri” – Lezeu Salome, clasa a V-a; Diploma ,,Prietenii lui Eminescu”, pentru cunoaşterea biografiei şi creaţiei eminesciene – echipajul clasei a V-a; Diploma ,,Micul artist”- Petruse Teodora, clasa a V-a, pentru pictura ,,Castelul de la malul mării”, inspirată din poezia ,,În fereastra despre mare”. Detaşarea echipajelor s-a realizat prin punctajul obţinut: clasa a V-a – 58 de puncte – Premiul I, iar clasa a VI-a – 52 de puncte – premiul al II-lea.
            Obiectivele majore ale concursului şi ale întregului proiect au fost omagierea poetului şi cultivarea unei atitudini favorabile cărţii, lecturii. De aceea, toţi componenţii echipajelor au fost recompensaţi, prin grija organizatorilor, cu cărţi semnate de autori redutabili din literatura română şi universală, ,,pătate” cu ciocolată.
            Concurenţii, ca şi organizatorii, au avut parte de o surpriză. S-a oferit un premiu special, din partea Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate – Filiala 1 Beiuş, celei mai sensibile declamatoare de versuri – Salome Lezeu.
            De remarcat atitudinea colegilor, care şi-au încurajat favoriţii prin aplauze sincere.
            Organizatorii concursului – prof. Elena Ojică, şi prof. Traian Stanciu – s-au bucurat de colaborarea colegelor – prof. Florica Rus, consilier educativ, prof. Mihaela Ilieş, prof. Claudia Iagăr, care au alcătuit un juriu eficient şi competent, dar şi a prof. Elena Codreanu, bibliotecarul Colegiului.
            În perioada de deliberare a juriului, elevii, profesorii şi invitaţii au intrat, în posesia celui mai ,,cald” număr al revistei Colegiului - ,,Plai Românesc” şi au admirat picturile realizate pe suport neconvenţional (discuri din vinilin) de Brighitta Feneşi, din clasa a XI-a C. Şi acestea au avut ca sursă de inspiraţie poeme eminesciene.
            Reamintim celelalte activităţi ale proiectului: Cerc de lectură, Spectacolul omagial ,,La steaua…”, organizat, ca şi concursul, în parteneriat cu Casa de Cultură ,,Ioan Ciordaş”, teatru - ,,Eminescu, student la Viena:, de Stelian Vasilescu (clasa a X-a A), articole, poezii, studii critice, creaţii plastice, materiale omagiale în PP, realizate de elevi şi profesori în vederea participării la Simpozionul Naţional ,,Prietenii literaturii” şi la Concursul ,,Dor de Eminescu”, de la Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud.
            Iniţiatorul şi coordonatorul proiectului, prof. Elena Ojică, a fost sprijinită de profesorii Traian Stanciu, Claudia Iagăr,  Natalia Heredea,  Monica Liana Cândea, Elena Codreanu, Gabriela Vescan, Florica Rus,  Mihaela Ilieş iar din partea Casei de Cultură ,,Ioan Ciordaş”de directoarea Anca Silvia Banda  şi ec. Mirela Boţa, de la aceeaşi instituţie, cu toţii contribuind la aplicarea principiului transdisciplinarităţii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu