luni, 10 ianuarie 2011

În preajma omagierii Poetului Nepereche

La 15 ianuarie 2011 se împlinesc 161 de ani de când ursitoarele l-au dăruit, la naştere, cu harul poeziei şi dragostea de neam pe băietul cel din Bucovina, care a statornicit în mintea şi inima românilor plaiurile de basm ale Ipoteştilor, luna, teiul, somnul lin....
La Colegiul Naţional ,,Samuil Vulcan” din Beiuş se află în curs de derulare, în perioada 15 decembrie – 15 ianuarie, activităţile omagiale incluse  într-un proiect mai amplu, cu titlul Să recitim Eminescu, desfăşurat în cadrul cercului de lectură al şcolii.
Obiectivele fundamentale ale proiectului sunt: omagierea Poetului Nepereche, respectiv formarea unei atitudini favorabile cărţii şi lecturii.
Proiectul se adresează elevilor  din clasele a V-a, a VI-a şi de liceu.
Deoarece elevii doresc mai mult decât lectura şi descifrarea ei, finalităţile propuse sunt complexe şi variate: medalion literar – (prezentarea biografiei şi operei eminesciene, lectura expresivă a unor poezii având ca teme iubirea şi natura, expoziţie de carte, expoziţie plastică cuprinzând lucrări inspirate din poezii care au ca temă copilăria, natura); Concursul Fiind băiet păduri cutreieram, destinat elevilor din gimnaziu (cu parcurgerea unor probe variate şi atractive - Viaţa poetului, Lectură expresivă, Să recunoaştem basmele din fragmente, Cine este personajul…, prezentarea a două desene inspirate din poeziile citite, reconstituirea portretului poetului – puzzle, care se bazează pe lectura basmelor şi poeziilor eminesciene având ca teme copilăria şi natura; Spectacolul de teatru – Eminescu, student la Viena, de Stelian Vasilescu, Tabloul V – Alexandru Ioan Cuza este pregătit de elevi ai clasei a X-a A.
Elevii sunt în curs de a finaliza creaţii literare, studii critice şi materiale omagiale tematice.
Desigur, o finalitate a proiectului este Spectacol omagial La steaua…, realizat în parteneriat cu Casa de cultură a Municipiului Beiuş şi şcolile beiuşene.
Iniţiatorul şi coordonatorul proiectului este prof. Elena Ojică, avându-i drept parteneri fideli şi competenţi pe: prof. Traian Stanciu, directorul Colegiului, prof. Claudia Iagăr, prof. Natalia Heredea, prof. Gabriela Vescan, prof. Elena Codreanu – bibliotecar.
De menţionat că modelele de bune practici realizate de elevi şi profesori vor fi împărtăşite cu colegi din ţară la Simozionul Naţional ,,Prietenii literaturii” şi Concursul Naţional ,,Dor de Eminescu”- de la Colegiul Naţional „Petru Rareş”- Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Simion Suciu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu